วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562

                 วันนี้ทางร้านในเมืองมาส่งวัสดุอุปกรณ์ ที่วัดป่าดงยาง

ดีกว่าทำไร่ทำนา  เย็นวันนี้โต๊ะชุดที่แถม
วัสดุส่งวันนี้หลังเลิกงานเย็นคนงานกลับบ้าน
 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562_กุฏิศรีธน

                 วันนี้เข้าเมืองพร้อมกับช่างเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการสร้างกุฏิศรีธน   ค่าวัสดุที่จ่ายไปวันนี้รวมจำนวน 63,450 บาท + วันนี้ช่างเบิกเงินเพื่อจ่ายค่าแรงให้ลูกน้องอีก  30,000 บาท,   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562  ได้จ่ายค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์จำนวน  18,470 บาท  รวมจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น  111,920 บาท.

                 "บุรุษไปรษณีย์ทางจิตวิญญาณ"  บนเส้นทางของหน้าที่นี้  อย่างน้อยฯก็ได้เห็นทั้งความมีชีวิตและมีชีวาพร้อมฯกัน ของคนงานที่จะได้รับค่าแรง  ทำความดีย่อมได้รับการคุ้มครองจากความดีที่กระทำ  จึงเป็นวลีอมตะที่อยู่คู่โลกเสมอมา  และจะเป็นอมตะตลอดไป

 
 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"  และต่อเติม "กุฏิศรีธน"

 
 
 

 "กุฏิศรีธน" ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

 "กุฏิกรรมฐาน" ถึงวันที่ 13 มกราคม2562

 
 

          คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญเป็นค่าเดินทาง สู่ประเทศลาว   จำนวน 5,000 บาท.  ผ่าน คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ เดินทางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด

 

คุณแอร์ การบินไทย

         คุณแอร์ การบินไทย   เป็นเจ้าภาพยานพาหนะ  เดินทางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   รายละเอียด

 
 
บันทึกในไดอารี่