กุฏิกรรมฐาน วันนี้

 

วันที่ 13 มกราคม 2562

                 งานก่อสร้างกุฏิกรรมฐานจะดำเนินต่อ  หลังจากกุฏิศรีธนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

           
     
 

รวมค่าแรงช่าง (เหมาค่าแรง) งวดนี้  จำนวน 53,000 บาท.

 
 

                   วันที่ 13 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 12 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 10 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 8 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 7 มกราคม 2562 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 24 ธันวาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 28 ตุลาคม 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

                   วันที่ 4 กันยายน 2561 (กุฏิกรรมฐาน)

 

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ  "เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน" และต่อเติม "กุฏิศรีธน"

 
 
 
บันทึกในไดอารี่