วันที่ 9 มกราคม 2565

                  รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านไป (31ธันวาคม2564 - 7มกราคม2565)  เริ่มจากสวดมนต์ข้ามปี, ทำบุญตักบาตร, ถวายผ้าป่า, ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา, สู่ความเป็นปกติในวันนี้

แม่คำดี บนรถเข็นแม่ชีกาญจนาโยมถนอมรัฐ

                  วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม คุณ "Nickky" เจ้าภาพผ้าป่า ติดภารกิจอยู่กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เดินทางมาถวายผ้าป่าด้วยตนเอง จึงมอบหมายให้แม่ล้อม ปัญญดา, กัลญาณมิตรบ้านปอภาร ถวายผ้าป่าแทน รวมยอดจำนวน 15,498 บาท

ตัวแทน ถวายผ้าป่าพิจารณาอาหารตัวแทนเจ้าภาพ
แม่คำดี - แม่ทองมาเช้าวันขึ้นปีใหม่ตัวแทนเจ้าภาพผ้าป่า

                  รวมภาพกิจกรรมต่างๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่  วันที่ 6 มกราคม 2565 คณะญาติธรรมจากจังหวัดกาฬสินธ์มาทำบุญวันเกิดที่วัดป่าดงยาง นำโดยสามเณรี, แม่ชี, และเดินทางกลับช่วงบ่าย หลังฟังธรรม เจริญภาวนาพอสมควร

ปฏิบัติภาวนาสวดมนต์ข้ามปีเดินจงกลม
สามเณรี-กาฬสินธ์ทำวัตรเช้าประเคนอาหาร

วันที่ 7 มกราคม 2565

        คุณแหวว ดาวไก่น้อย  แม่บ้าน กทม. ทำบุญวันเกิด จำนวน 1,000 บาท

วันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 00.23 น.

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญปีใหม่ 2565 จำนวน 5,965 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่