วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

                 ย่าท่านนิมนต์แหน่ขะน้อย_เช้าวันนั้น (10 กุมภาพันธ์ 2562) ที่เมืองลาว  ขณะนั้นเดินจากที่พัก (ริมแม่น้ำโขง) สู่สถานีรถโดยสารสะหวันนะเขตเพื่อข้ามฝั่งกลับไทย  อาหารเช้าวันนั้นคือข้าวเปี๊ยะและข้าวหมก ที่แม่ค้าเจ้าของร้านเป็นผู้ถวาย  ขณะที่กำลังฉันอย่างพิจารณาถึงรสชาติของอาหารลาวอยู่นั้น ก็มีชายอีกคนหนึ่งมาสั่งข้าวเปี๊ยะและนั่งรับประทานอยู่โต๊ะเดียวกัน  เห็นการบริโภคของเค้าแล้วก็ทำให้คิดถึงคำพูดของอาจารย์สมัยครั้งบวชใหม่ฯว่า "บุญกุศลของแต่ละคนมีไม่เท่ากัน  บุญที่เราได้บำเพ็ญมานั่นแหละส่งให้เรามาเกิดในสถานที่, สังคม, สิ่งแวดล้อม, ที่เหมาะสมกับบุญของแต่ละคน"   หลังฉันอาหารเช้าเสร็จแล้ว  จึงพาตุ๊ลุงให้พรกับเจ้าภาพชาวลาว  แล้วเดินเท้าต่อไปที่ท่ารถสะหวันนะเขต

                กลับสู่วัดป่า  พบกับความชำรุดผุพังของเสนาสนะต่างฯ ก็ได้ดูแลแก้ไขตามกำลังที่สามารถทำได้ตามอัตภาพ  จึงขอยืมเงินที่โยมแม่ขายวัวมาจำนวน 3,000 บาท  ซื้อท่อน้ำและจ้างให้โยมช่วยดำเนินการให้เสร็จ  และจัดเตรียมอัฐบริขารเพื่อเดินทางต่อ  สู่วัดพระธาตุดอยกองมู  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ทำหน้าที่ตอบแทนคุณพระรัตนตรัย  ตามกำลังที่เรามีต่อไป

ข้าวเปี๊ยะ-ข้าวหมกร้านข้าวเปี๊ยะลาวขนมปังจิ้มเปี๊ยะ
ดูแล - แก้ไขปีนป่าย - ไต่บุญร่วมด้วยช่วยกัน
วางท่อน้ำใหม่วันพระ 12 ก.พ.อาหารจิต

                 วันพระที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   มีคณะศรัทธาญาติโยมจากต่างอำเภอ  เดินทางมาฟังธรรม   ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็นตามปกติ   โดยการนำของอาจารย์ถนอมรัฐ ชลอเลิศ  ว่าที่ สส. จังหวัดร้อยเอ็ด  เขต1

 

                 เริ่มจากตามมีตามเกิดตามอัตภาพตั้งแต่ปี พศ. 2557 เป็นต้นมา  จนมีผู้แสวงที่มองเห็นมาพบเข้า  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเก่าทรุดโทรม  มาเป็นที่พักหลับนอนที่ปลอดภัย  ของผู้มาบำเพ็ญภาวนา  และเกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้มากยิ่งฯขึ้น

เริ่มต้น 2557ใช้งานเรื่อยมาเณรฤดูร้อน 2561
12 ก.พ. 256212 ก.พ. 256212 ก.พ. 2562

                การแสดงธรรม ช่วยสืบต่ออายุพุทธศาสนา  นอกจากพระภิกษุสงฆ์เทศน์  ฆราวาสผู้มีสติปัญญา  ย่อมสามารถกระทำได้  แสดงธรรมได้โดยไม่ต้องเทศน์  ความสว่างแห่งแสงธรรมยังคงอยู่คู่โลกของเรานี้ตลอดไป

 
 
 

 "กุฏิศรีธน" ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 "กุฏิกรรมฐาน" ถึงวันที่ 13 มกราคม2562

 
 

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮองสอน    รายละเอียด

 
 
บันทึกในไดอารี่