"เว็บไซต์ไดอารี่บุญ" เกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์เขียนบันทึกถึงเหตุการณ์, เรื่องราว, บุคคล, การดำเนินชีวิต, บนเส้นทางสายบุญที่ผู้เขียนได้พบเจอ, ได้รู้จัก, หลังพากายและใจของตนเองขึ้นเดินอยู่บนทางสายนั้น ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา และกำลังเดินอยู่ ได้เห็นโลกของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง และอยู่กันคนละโลกบ้าง เมื่อทุกคนพยายามวิ่งไขว่คว้าตามความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มของตนเองแล้ว จะได้หรือไม่ได้ก็ตาม เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็จะปล่อยวางทุกๆอย่างไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย คงเหลือแต่ดวงจิตที่ต้องเดินทางอีกต่อไป  ยกเว้นจิตที่เข้าถึงที่สุดในพุทธศาสนา จึงจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

วันที่ 13 เมษายน 2565

                  รวมภาพกิจกรรมวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) อาจารย์ถนอมรัฐ ชลอเลิศ พร้อมคณะ ได้ตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้น จุดประสงค์เพื่อเป็นการทำบุญวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) และนำเงินมาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เทรอบศาลา มีเนื้อที่รวม 168 ตารางเมตร

คณะสงฆ์คุณยายดวงนาตยาบิวตี้
แม่คำดี-ลูกหลานคณะอำเภอจังหารลูกหลานยายดวง
     
     
   

                  ยอดผ้าป่าวันสงกรานต์หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้งคงเหลือจำนวน 20,369 บาท  ทางวัดจะได้นำเงินมาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ เทรอบศาลา มีเนื้อที่รวม 168 ตารางเมตร ตามวัตถุประสงค์ของคณะเจ้าภาพต่อไป

พื้นที่จะเทคอนกรีตยอดจำนวนเต็มอาคันตุกะจากดินเดีย

                  วันที่ 11 เมษายน 2565 มีอาคันตุกะจากประเทศอินเดียมาเยี่ยมถึงวัดป่าดงยาง ได้ถวายแว่นตาพร้อมกับคำพูดแรกๆว่า "ผมให้เลยๆ ผมไม่เอาคืน และผมไม่เอาเงิน) และในค่ำคืนวันนั้นก็ได้ยินอีกว่า "เป็นของขวัญปีใหม่ไทย" คำๆนี้ล้ำค่ามาก มากยิ่งกว่าทรัพย์สินเงินทอง และยากที่จะมีใครเข้าใจได้

วันที่ 6 เมษายน 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,565 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่