วันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2561

                 ออกเดินทางเช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2561  สู่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อร่วมงานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม "วันแม่แห่งชาติ" ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 14 สิงหาคม  ในที่สุดก็เดินทางถึงจุดหมายปลายทางในเย็นวันนั้น

เริ่มออกเดินทางเแต่เช้า

เส้นทางเดิน

ถึงจุดหมายแล้ว

วันที่ 8 - 16 สิงหาคม 2561

                 งานเริ่มขึ้นด้วยสาระหลัก "ฝึกปฏิบัติอบรมจิตใจตนเองด้วยสติปัฏฐาน 4" ผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติอย่างถูกต้องและมั่นคง ย่อมได้รับแสงสว่างแห่งพระสัทธรรม  สามารถแก้บ่วงที่คอยรัดจิตใจตนเองออกได้  แล้วพาจิตใจสู่ความเป็นอิสระในที่สุด

ประธานสงฆ์

ตอบแทนพระคุณ

ทำวัตรสวดมนต์

พระธาตุดอยกองมู

เจ้าหน้าที่คอยดูแล

กลับถึงวัดแล้ว

                 ค่าไฟวัดพระธาตุดอยกองมูเดือนละ 2 - 4 หมื่นบาท  "ด้วยบารมีของพระธาตุ ที่มีผู้คนมากราบไหว้อยู่ทุกวัน และบารมีของครูบาอาจารย์ที่สร้างไว้ดีแล้ว ทำให้การจ่ายค่าไฟวัดไม่เดือดร้อน"  เป็นประโยคที่แผ่วเบา ที่ได้ยินแล้วซาบซึ้งและประทับใจมากเหลือเกิน  แล้วเก็บความประทับใจถ้อยคำประโยคนั้นเดินทาง สู่วัดป่าดงยาง จังหวัดร้อยเอ็ด เย็นวันที่ 15 สิงหาคม 2561

                 "ถ้อยคำประโยคที่ซาบซึ้งและกินใจนั้น" อยู่ในหัวตลอดเวลาตั้งแต่ครั้งที่ได้ยิน ตลอดการเดินทาง จนถึงปัจจุบันนี้  ในวัดป่าดงยางที่เราได้อาศัยพักหลับนอนมาหลายปีแล้ว  มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความเงียบสงบ คงมีเฉพาะผู้แสวงที่มีหูทิพย์ตาทิพย์เท่านั้นที่มองเห็น  และเข้าใจถ้อยคำต่างฯที่พูดด้วยหัวใจในวันนี้อย่างถูกต้อง "อุปการคุณ" ถ้อยคำและความหมายของผู้รู้ที่กินใจนั้น ก็จะอยู่ในจิตวิญญาณของเราตลอดไป

 
บันทึกในไดอารี่