วันที่ 19 มกราคม 2565

                  รถไฟฟ้า 3 ล้อ หลังจากที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงวันนี้ จะเริ่มเข้าสู่การซ่อมอีกครั้ง (หากมีความพร้อม) ก่อนหน้านี้มีโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดและสามารถขับรถได้ จึงได้ออกรับบิณฑบาตรโปรดศรัทธาญาติโยมต่างตำบลอยู่เรื่อยๆ ต่อมาได้ใช้เฉพาะขับไปเปิดน้ำ - ปิดน้ำ ภายในวัดที่มีพื้นที่ 300 ไร่ ปัจจุบันรถไฟฟ้าได้พักผ่อน เป็นไปตามอายุขัย

เริ่มแกะดูเมื่อมีความพร้อมจะเข้าสู่การซ่อม

                  วันที่ 19 มกราคม 2565 คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ได้ทำบุญจำนวน 2,565 บาท และในท้ายบันทึกช่วยจำมีเขียนว่า "และค่าใช้จ่ายอื่นๆ" จึงเป็นที่มาของการซื้ออาหารแมว 1 กระสอบ (7 กิโลกรัม)

คุณพัชรียาเพราะมีอื่นๆจึงมีอาหารแมว

                  วันที่ 17 มกราคม 2565 (วันพระ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ และทำบุญที่วัดป่าดงยาง นำกล่าวคำอาราธนาศีล ถวายภัตตาหาร หลังจากฟังธรรม รับศีลรับพรแล้ว ก็เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบของตนต่อไป

นายก อบต.นำอาราธนาศีลหลบภัย-ลงไม่ได้

                  วันที่ 9 ธันวาคม 2562  เป็นวันที่แม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ ถวายรถไฟฟ้า 3 ล้อ หลังจากนั้นได้ใช้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าเรื่อยมา ได้เข้าสู่ร้านซ่อมมาแล้ว 4 ครั้ง และครั้งต่อไปอาจจะเป็นครั้งที่ 5 ก็ได้

วันถวายรถออกบิณฑบาตรอาหารบิณฑบาตร

                  ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้น ย่อมมีอายุขัยอยู่ในตัวทั้งสิ้น แม้การเกิดมาของกายเราทุกๆคน ถึงจะดูแลรักษาดีเลิศสักเพียงใด ในที่สุดก็หนีไม่พ้นความเสื่อมความแตกดับไปได้ สิ่งที่เราทั้งหลายควรตระหนักอย่างยิ่งคือ ขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้เราสร้างความดีที่ถูกต้องเต็มความสามารถของเราหรือยังต่างหาก

วันที่ 19 มกราคม 2565

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,564 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่