วันที่ 22 มกราคม 2562

                 ช่างและคนงานเริ่มทำงานวันแรก (กุฏิศรีธนภาค2)

เริ่มขนย้ายที่กุฏิศรีธนเย็นวันแรก
 

วันที่ 21 มกราคม 2562

                 เมื่อวานนี้ (20 มกราคม 2562) เป็นวันพระ  ได้ซื้อดินจำนวน 16 คันรถเพื่อถมบริเวณรอบกุฏิศรีธน  มีโยมแม่ร่วมทำบุญ 1,000 บาท,  ตุ๊ลุงปั่นต๊ะร่วมทำบุญอีก 1,000 บาท,  วันที่ 22 มกราคม 2562  ช่างจึงจะได้เริ่มงาน "ต่อเติมกุฏิศรีธนให้แล้วเสร็จ"   เพื่อการใช้งานให้เป็นประโยชน์  เป็นบุญ, พัฒนาสู่การเป็นกุศลให้ยิ่งฯขึ้นไป  โดยมี  คุณอมร ปลั่งแสงมาศ เป็นเจ้าภาพ

โยมแม่คำดีตุ๊ลุงปั่นต๊ะดิน16คันรถ
 
นั่งสมาธิโยมต่างอำเภอเจริญภาวนา

                 ทุกฯวันพระมีคณะญาติธรรม "ผู้แสวง" เดินทางมาจากต่างอำเภอสู่วัดป่าดงยาง  เพื่อฟังธรรม, ทำวัตรสวดมนต์, เจริญภาวนา,  แม้จะเป็นต้นไม้ที่แคระแกน  เกิดในท้องถิ่นที่ทุรกันดาร ก็ยังพอทำให้นกที่มาพักอาศัยนำพาความสงบเย็น แนวทางการใช้ชีวิต  กลับไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผลแก่ชีวิตของตนได้   เพราะบุญกุศลที่เราทุกฯคนสั่งสมมาในภพชาติต่างฯ มีมากน้อยแตกต่างกัน  จึงมีฐานะ, รูปร่างผิวพรรณ, อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อม, ที่แตกต่างกัน  แม้เราทุกฯคนอาจจะเลือกเกิดไม่ได้  แต่เราทุกคนสามารถเลือกที่จะเป็นคนดีเพื่อตัวเอง, เพื่อสังคม, เพื่อโลก, ช่วยส่งเสริมสืบต่ออายุพุทธศาสนาได้

 

วันที่ 19 มกราคม 2562

                 ตุ๊ลุงเดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 สู่วัดป่าดงยาง  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3  แต่ละครั้งท่านอยู่ 2 - 3 เดือน   2 วันที่ผ่านมาฉันอาหารญี่ปุ่น (มาม่า) วันละห่อ  เมื่อวานนี้พิจารณาแล้วจึงบอกตุ๊ลุงว่า "พรุ่งนี้ผมจะพาตุ๊ลุงไปบิณฑบาตรนะครับ เพราะมาม่าหมดแล้ว หากไม่เช่นนั้นตุ๊ลุงจะไม่ได้ฉันข้าว แต่หากลำพังผมอยู่รูปเดียวผมจะไม่ไปบิณฑบาตร"  เช้าวันนี้หลังกลับจากบิณฑบาตร  ได้เอาอาหารทั้งหมดใส่ในบาตรให้ท่าน  และหวังว่าท่านจะอิ่มพอที่จะรักษาโรคหิวให้ทุเลาเบาบางได้บ้าง

                 ท่านเป็นพระอาคันตุกะผู้มาเยือน มาจากสังคมสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน   ยังมีความจริงอีกหลายอย่างที่ท่านยังไม่รู้  หากมองเพียงเฉพาะภายนอกอาจจะเห็นแต่ความพร้อม ความอุดมสมบูรณ์  หากมองครบถ้วนทุกฯด้านด้วยปัญญา  ก็จะเห็นความเป็นจริงโดยไม่ต้องมีคำอธิบายใดฯเลย

 
 

 "กุฏิศรีธน" ถึงวันที่ 20 มกราคม 2562

 "กุฏิกรรมฐาน" ถึงวันที่ 13 มกราคม2562

 
 
 
บันทึกในไดอารี่