วันที่ 26 เมษายน 2563  เช้านี้ได้ยินเสียงรถยนต์เข้ามาในวัดแล้วเสียงนั้นก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าศาลา ต่อมาจึงทราบว่าโยมเขียว ชินวัตร พาครอบครัวและน้องสาวมาถวายอาหารที่วัด ตามที่ได้บอกไว้เมื่อครั้งก่อน  นอกจากอาหารในถาดแล้วก็ยังมีอาหารแห้งเช่น ข้าวสาร, ปลากระป๋อง, บะหมี่มาม่า, น้ำมันพืช, น้ำปลา, และเงินอีกจำนวน 2,000 บาท  หลังจากฟังธรรมปกิณกะสมควรแก่เวลาแล้ว จึงพากันลากลับบ้าน ทำหน้าที่ของฆราวาสวิสัยต่อไป

คุณต่อง - ปู - เขียว ชินวัตรอาหาร - เงินสองพันบาทขะโยมวัด
หญ้า เพื่อการบูชากุฏิกรรมฐาน - โรงครัวกุฏิดอกแก้ว

                  เสร็จภัตกิจแล้ว ขะโยมวัดทำหน้าที่ของตน ส่วนเจ้าอาวาสก็ทำหน้าที่ตามวิสัยของหลวงตาแก่ฯต่อไป เหมือนกับต้นดอกแก้วคู่ ต้นโมกข์กฐิน สนามหญ้า ที่เกิดมาเพียงเพื่อการบูชาเท่านั้น

 

 

วันที่ 21 เมษายน 2563

        แตงโมชินวัตร กับคุณเขียว ชินวัตร

 

 

 

วันที่ 20 เมษายน 2563

        หมิงฯ - ไข่เค็ม - ดอกไม้บานที่วัดป่า

 

 
 
บันทึกในไดอารี่