วันที่ 29 มิถุนายน 2561

                แล้วการสร้าง "กุฏิกรรมฐาน" ที่วัดป่าดงยาง ก็เริ่มขึ้น.

          

                 คุณอมร ปลั่งแสงมาศ "เจ้าภาพกุฏิกรรมฐาน"

 
   

 

          งานที่ผ่านไป เพื่อการซ่อมแซม, แก้ไข, ดูแลรักษา, บนผืนแผ่นดินบริเวณที่เรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 

   
 
บันทึกในไดอารี่