วันที่ 29 ธันวาคม 2562

                  "เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 6 มกราคม 2563"  ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา  ศึกษาเรียนรู้พิจารณา  เพื่อนำธรรมะมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตจริงฯ  ออกจากความกลัว  ออกจากความกังวล  สู่ความสุขที่เป็นอิสระภาพแห่งชีวิต และจิตวิญญาณ  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  https://www.youtube.com/watch?v=FOoWY8atpQY&t=5s

 

 ตารางเวลาปฏิบัติธรรม  ประจำทุกวัน

เวลา   04.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - ตื่นนอน - มีสติ
เวลา   04.30 น. - 07.00 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   07.30 น. - 11.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   11.00 น. - 12.00 น.ฉันเพล - รับประทานอาหาร - มีสติ
เวลา   13.00 น. - 16.00 น.เจริญสติ - เดินจงกลม_แยกปฏิบัติ - มีสติ
เวลา   16.00 น. - 17.00 น.ทำธุระส่วนตัว - อาบน้ำ - มีสติ
เวลา   17.00 น. - 18.00 น.เสียงสัญญาณระฆัง - เดินจงกลมร่วมกัน
เวลา   18.00 น. - 20.30 น.ทำวัตรสวดมนต์ - ฟังธรรม - เจริญสติร่วมกัน
เวลา   21.00 น.พักผ่อน - นอนหลับ - มีสติ
 

 

          ถวายรถไฟฟ้า (รถที่ไม่ต้องเติมน้ำมัน)

 

 
 
บันทึกในไดอารี่