วันที่ 31 ตุลาคม 2564  เป็นอีกวันหนึ่งที่ "หลวงปู่ท้าว" เจ้าคณะตำบลเมืองเปลือย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านแวะเวียนมาเยี่ยมให้กำลังใจพระลูกพระหลาน  หลังจากได้สนทนาธรรม "ภาษาพระ" พอสมควรท่านก็เดินทางกลับ คงเหลือไว้แต่ภาษาธรรม โอวาทที่ท่านได้ให้ไว้ เป็นพละเป็นพลัง เป็นธรรมะโอสถ เดินไปข้างหน้าทีละก้าว ทีละก้าว ทำหน้าที่ที่ถูกต้องต่อไป

ผ้าม่านกันแดดหลวงปู่ท้าวพระผู้ให้

                  วันที่ 30 ตุลาคม 2564  คณะสามเณรี มีแม่ทองรวย,แม่เทพ,แม่น้อย,เป็นต้น เดินทางมาจากอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สู่วัดป่าดงยาง จุดประสงค์คือกราบไหว้ครูบาอาจารย์ เยี่ยมกัลยาณธรรม และถวายอาหารเพล เดินทางกลับเมื่อตะวันคล้อยบ่ายแก่ๆในวันนั้น

คณะสามเณรีกล่าวคำถวายขณะพิธีถวาย

                  วันที่ 29 ตุลาคม 2564 (วันพระ) มีคณะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญรับศีลฟังธรรม และทำวัตรสวดมนต์ภาวนา เป็นประจำทุกๆวันศีลวันพระ คุณยายๆที่ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาอยู่ที่วัดเป็นประจำ ก็ทำหน้าที่เป็นกัลญาณมิตรกัลญาณธรรม ต่างก็เป็นผู้ให้ซึ่งกันและกัน

ประเคนอาหารไหว้พระรับศีลทำวัตรเย็น

                  วันที่ 28 ตุลาคม 2564  คณะขับสรภัญญะ "แม่ครูพิมพา" จากอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด และอาจารย์ถนอมรัฐ ชลอเลิศ ได้มาทำบุญถวายภัตตาหารเพลที่วัดป่าดงยาง อีกทั้งได้แจ้งถึงความคืบหน้าเรื่องกฐิน และการต้อนรับ ซึ่งจะมีขึ้นวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2564 นี้

คุณถนอมรัฐคณะแม่ครูพิมพาเข้าร้านซ่อม

                  วันที่ 26 ตุลาคม 2564  (กิจในรอบ 6 เดือน) หลังจากรับนิมนต์แล้ว หลายวันต่อมาเมื่อถึงวันงาน "ขึ้นบ้านใหม่" เจ้าภาพได้ขับรถมารับที่วัดป่าแต่เช้า เพื่อประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และเจิมวัตถุสิ่งของของเจ้าภาพ เป็นพละกำลังทางใจ สำหรับการใช้ชีวิต ประกอบธุรกิจให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไป

เป็นพละกำลังทางใจขึ้นบ้านใหม่เป็นพละกำลังทางใจ
คุณโรสแมรี่และญาติๆเป็นพละกำลังทางใจคณะญาติๆ

                  บ้านราคา 14 ล้านบาท ที่คุณไชยา คุณโรสแมรี่ และลูกๆอีก 2 คนพักอาศัยอยู่ ตั้งอยู่ที่บ้านปอภาร ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว  สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานของความเจริญก้าวหน้านั้นคือบุญและกุศล เพราะบุญกุศลที่สั่งสมมามีมากน้อยแตกต่างกัน มนุษย์ที่เกิดมาจึงมีรูปร่าง,ผิวพรรณ,วรรณะ,สุขภาพร่างกาย,เกิดในตระกูลที่แตกต่างกัน, ธรรมะคำสอนที่คุณโรสแมรี่คุณไชยาได้รับฟังทั้งในงานวันขึ้นบ้านใหม่ และที่วัดป่าดงยางอีกหลายๆครั้ง จึงเป็นวิธีตั้งใจลงมือปฏิบัติทั้งทางกายวาจาใจด้วยสติสัมปชัญญะที่ถูกต้อง ตั้งอยู่ในศีลธรรมที่ดีงาม พัฒนาความดีให้เป็นบุญ พัฒนาบุญให้เป็นกุศล และพัฒนาสู่ความบริสุทธิ์ บุญจะคุ้มครองรักษาผู้มีบุญ ธรรมะจะรักษาผู้ประพฤติธรรม

วันที่ 27 ตุลาคม 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) ทำบุญสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 1,000 บาท  เมนูโยม(ลูกศิษย์)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564

         คุณชุลินดา(แม่ณี) ม่วงมี แม่กลอย, แม่ทอน (3พี่น้อง) ร่วมทำบุญสมทบกฐินสามัคคี (ทอดวันที่14พฤศจิกายน2564) ที่วัดป่าดงยาง รวมเป็นเงินจำนวน  2,200 บาท

 
บันทึกในไดอารี่