วันที่ 3 เมษายน 2562

                  วันนี้เดินทางเข้าเมืองพร้อมช่างไฟ ซื้ออุปกรณ์สำหรับเดินไฟในกุฏิกรรมฐาน เป็นเงินจำนวน 10,549 บาท  พรุ่งนี้ (4 เมษายน 2562) ช่างไฟจะเริ่มมาทำงานเป็นวันแรก  หลังจากเดินสายไฟเสร็จแล้ว  จึงจะได้ทำฝ้าเพดานเป็นลำดับต่อไป

                  วันนี้ช่างได้มุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยตามที่ได้ตกลงราคาไว้  คือจำนวนเงิน 35,000 บาท  ซึ่งราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างฯ  และราคาค่าแรงช่างทั้งหมดทั้งปวงมี  "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ เป็นเจ้าภาพ คอยดูแล"

       
 

                  ความคืบหน้าการสร้างกุฏิกรรมฐานวันนี้ (2 เมษายน 2562)

 

                  ความคืบหน้าการสร้างกุฏิกรรมฐาน  วันที่ 1 เมษายน 2562

นางช่าง ยามบ่ายบรรยากาศยามเย็นหลังช่างเลิกงาน
 

                 "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ" เจ้าภาพสร้าง "กุฏิกรรมฐาน"  และ "น้องปราง" เจ้าภาพสร้าง "กุฏิศรีธน" ขึ้นใหม่

 
 

 

สามเณรภาคฤดูร้อนที่จบลง

         กับผู้แสวงในยุค "ค่อนพุทธกาล"    ภาพและรายละเอียด

 

 

 

แสงสว่างที่เกิดขึ้น

         กุฏิศรีธนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%    ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกในไดอารี่