วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

                 วันนี้ช่างมาทำงานอีกครั้งหลังพักไปหลายวัน  กับภารกิจความเป็นหัวหน้าครอบครัว และอาชีพหลักที่เป็นมรดกตกทอดมาคือ "เกษตรกร"  ซึ่งมีคนงานอยู่หลายคนเห็นว่าการใช้แรงงานตัวเองรับจ้างดีกว่าเพราะได้ค่าแรง  แต่การเป็นชาวไร่ชาวนานั้น  หากคิดค่าปุ๋ย,ค่ารถไถ,ค่าจ้างคนงานแล้ว,  มีแต่ขาดทุน  ไม่เหลือแม้กระทั่งค่าเหนื่อย ค่าแรงงานของตนเอง

                 พรุ่งนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2562) จะเข้าในเมืองพร้อมกับช่าง  เพื่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างฯสำหรับการก่อสร้าง "กุฏิศรีธน" ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ "เจ้าภาพ"  ต้นไม้ที่แคระแกร็นบนแผ่นดินที่แห้งแล้ง ยังคงมีคุณค่า มีดวงตาที่มองเห็นอยู่ แม้จะมองเห็นด้วยความยากลำบากก็ตาม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562_ความคืบหน้า "กุฏิศรีธน"

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์  2562

                 "วันพระ" ที่วัดป่าดงยาง  มีคณะศรัทธาจากต่างอำเภอ  และต่างจังหวัด  ล้วนพากันมาแสวงบุญเพื่อสู่ความสงบ

    
ก่อนจากลาสู่ความเป็นปกติสู่ความเป็นปกติ

                 เมื่อทุกฯคนเสร็จสิ้นภารกิจแสวงบุญตามกำหนดของแต่ละคณะแล้ว  วัดป่าดงยางกลับเข้าสู่ความเป็นปกติ

วันที่ 31 มกราคม  2562

                 เดินทางกลับวัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด_รีวิวด้วยภาพ

เตรียมเดินทางกลับศิลปินที่มองเห็นแวะชมซากุระบาน
ถึงสนามบินธรรมชาติอีกโลกหนึ่งตุ๊ลุงปั่นต๊ะ

วันที่ 25 - 31 มกราคม 2562

                 งานปฏิบัติธรรมประจำปีที่วัดดอยผาตั้ง เชียงราย_รีวิวด้วยภาพ

ฟังธรรมะปฏิบัตินั่งสมาธิเตรียมถวายผ้าป่า

          คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ร่วมทำบุญเป็นค่ารถค่าเดินทาง สู่แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว = จำนวน 5,000 บาท. ผ่าน คุณสะพานบุญ (กาญจนา ศรกุล)_ เดินทางวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

 

 "กุฏิศรีธน" ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

 "กุฏิกรรมฐาน" ถึงวันที่ 13 มกราคม2562

 
 
บันทึกในไดอารี่