"เว็บไซต์ไดอารี่บุญ" เกิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์เขียนบันทึกถึงเหตุการณ์, เรื่องราว, บุคคล, การดำเนินชีวิต, บนเส้นทางสายบุญที่ผู้เขียนได้พบเจอ, ได้รู้จัก, หลังพากายและใจของตนเองขึ้นเดินอยู่บนทางสายนั้น ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา และกำลังเดินอยู่ ได้เห็นโลกของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง และอยู่กันคนละโลกบ้าง เมื่อทุกคนพยายามวิ่งไขว่คว้าตามความอยากที่ไม่รู้จักอิ่มของตนเองแล้ว จะได้หรือไม่ได้ก็ตาม เมื่อถึงวาระสุดท้ายก็จะปล่อยวางทุกๆอย่างไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้าย คงเหลือแต่ดวงจิตที่ต้องเดินทางอีกต่อไป  ยกเว้นจิตที่เข้าถึงที่สุดในพุทธศาสนา จึงจะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป

วันที่ 31 มีนาคม 2565

                  ชีวิตที่ดำเนินต่อไป กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเดือนมีนาคมที่กำลังจะผ่านไป  ฝนตกหนักตลอดค่ำคืนวันที่ 27 มีนาคม ถือเป็นครั้งแรกของปี 2565 ที่ต้นไม้ในวัดป่าได้รับประโยชน์จากน้ำฝนที่ท่วมขังเป็นแอ่งๆ ถึงแม้ว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะเห็นเพียงร่องรอยของน้ำที่ท่วมขังก็ตาม

เช้า31มีนา25651ทุ่ม30มีนา2565เย็น30มีนา2565

                  เช้าวันที่ 26 มีนาคม 2565  โยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ ขับรถมารับหลวงตาไปร่วมงานทอดผ้าป่าที่ "สำนักปฏิบัติธรรมวารีโพธิญาณ" อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ขากลับแม่เต็ม มงคลสวัสดิ์ พาแวะไปดูรถไฟฟ้าสำหรับใช้ในกิจ พาออกรับบิณฑบาตรหมู่บ้านทางไกล ต่อมาวันที่ 29 มีนาคม เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นภิกษุณี และคณะศิษย์ ได้เดินทางมาเยี่ยมถึงวัดป่าดงยาง ซึ่งมีระยะทางห่างกันประมาณ 40 กิโลเมตร

สำนักภิกษุณีภัตตาหาร-วันงานกุฏิ-ที่พัก
แม่เต็ม-รถคันใหม่ผู้มาเยือนเดินทางกลับ

                  วันที่ 20 มีนาคม 2565  สหธรรมมิกมาเยี่ยมถึงวัด ได้พบปะสนทนาภาษาธรรมพอสมควร  เมื่อถึงวันที่ 25 มีนาคม หลังเสร็จภัตกิจเช้า ท่านจึงเดินทางกลับวัด ที่จังหวัดขอนแก่น

ภัตตกิจเพล ทำวัตรเย็นเดินทางกลับ

                  วันที่ 14 มีนาคม 2565  มีพัสดุมาส่งที่วัดป่าดงยาง โดยขนส่ง SCG Express ต้นทางมาจากกรุงเทพฯ ทำการตรวจสอบจึงรู้ว่า คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ได้ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าวจำนวน 2 ลัง วันที่ 15 มีนาคม ตัวแทนเจ้าภาพจึงทำพิธีถวาย

น้ำช่อดอกมะพร้าวรวม 2 กล่องกล่องละ28ขวด

                  เพราะบุญ, บารมี, ความดีระดับต่างๆ ที่เราแต่ละคนได้เจตนา สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงชาติปัจจุบัน มากน้อยแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ชีวิตได้รับความทุกข์ ความสุข เศร้าหมองบ้าง ประณีตบ้างแตกต่างกัน  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นข้าราชการ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นนักธุรกิจ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นนักเสี่ยงโชค บางคนเกิดมาเพื่อเป็นผู้ให้ บางคนเกิดมาเพื่อเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว แต่บางคนเกิดมาไม่เหมาะกับการเป็นผู้ครองเรือน

วันที่ 28 มีนาคม 2565

         คุณดวงธร คู่มาลา ทำบุญวันเกิดเป็นค่าอาหารแมว - สุนัข / ค่าพาหนะ  รวมจำนวน 2,000 บาท

วันที่ 13 มีนาคม 2565

         คุณมะปราง ภมรมาศ ทำบุญเป็นค่าภัตตาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวน 2,000 บาท  เมนูคุณมะปราง

วันที่ 11 มีนาคม 2565

         คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญถวายน้ำช่อดอกมะพร้าว 2 กล่อง (รวม 56 ขวด)  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่