วันที่ 31 สิงหาคม 2564

                  วันนี้วันพระและเป็นวันสุดท้ายของเดือน  มีคณะศรัทธาญาติโยมมาทำบุญจำศีลภาวนาเป็นปกติ และมีโยมถนอมรัฐ ชลอเลิศ ช่วยดำเนินการทำเอกสารต่างๆ ส่งเอกสารทั้งหมดตามขั้นตอน เพื่อให้วัดป่าดงยางแห่งนี้ถูกยกขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องตามกฏหมายต่อไป  อีกทั้งรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือนสิงหาคมได้รับการดูแลให้ผ่านพ้นไปได้ของผู้มีจิตศรัทธาที่มองเห็นตามรายชื่อและรูปภาพตามที่ปรากฏบนไดอารี่บุญนี้

คุณพัชรียาคุณถนอมรัฐ ชลอเลิศ

คุณโยม (ลูกศิษย์)

คุณไก่ กรุงเทพรับศีลวันพระประเคนภัตตาหาร

                  วันที่ 26 สิงหาคม 2564  ชีวิตบนเส้นทางสายบุญใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเช่นนี้  ทำให้ได้รับรู้เห็นเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกว้างไกลมากยิ่งขึ้น เป็นชีวิตที่ไม่คับแคบ  ต่างจากชีวิตของฆราวาสที่ตื่นขึ้นแล้ว ต้องดิ้นรนขวนขวายเพียงเพื่อหาอยู่หากินแบบฆราวาสวิสัยทั่วไป

เดือนสิงหาคมเปิดน้ำขึ้นถังเช้านี้โยมไก่ กรุงเทพ
แม่ค้าขายขนมคนหาเห็ดแม่ค้าขายขนม

                  น้องแมวทั้ง 6 ชีวิต ที่วัดป่าดงยางนี้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่อดอยากมากนัก ยังมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์สำหรับซื้ออาหารให้พวกเค้าอยู่เสมอจนบางครั้งหลวงตาเองยังได้อาศัยบารมีน้องแมว  ความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารในพุทธศาสนา ในพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ปัจจุบันยังคงมีอยู่ไม่เคยเสื่อมคลาย หากแต่จะสามารถรู้ได้เฉพาะผู้ที่มีสติปัญญาที่ถูกต้องเท่านั้น  มิใช่เพียงแค่รู้เห็นเพราะหูได้ยินตามองเห็นเท่านั้น จึงเป็นปริศนาธรรมให้ปุถุชนค้นหาคำตอบที่ถูกต้องต่อไป

วันที่ 28 สิงหาคม 2564

        คุณโยม (ลูกศิษย์) โอนเงินทำบุญจำนวน 2,000 บาท  ซื้ออาหารแมว เมนูโยม (ลูกศิษย์)

วันที่ 12 สิงหาคม 2564

        คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข จ.ระยอง ทำบุญ 2,000 บาท อุทิศผลบุญนี้ให้คุณแม่ผ่องสุวรรณ วิจิตร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จำนวนเงิน 2,564 บาท  เมนูคุณพัชรียา

 
บันทึกในไดอารี่