วันที่ 09 เมษายน 2562

                  ช่างนัดเวลาบ่าย 2 โมงวันนี้ จะเข้าเมืองซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำฝ้าเพดาน ปูกระเบื้อง  เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของ  "คุณอมร ปลั่งแสงมาศ เจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน"

 

                  วันที่ 8 เมษายน 2562  ความคืบหน้าการก่อสร้าง "กุฏิกรรมฐาน"

       
        
 

 

วันพระในมุ้งอินเดีย

         องค์ภาวนา  พุทธา ธัมมา สังฆา นุสสติ    ภาพและรายละเอียด

 

 

 

มุงหลังคาเสร็จ

         สร้างกุฏิกรรมฐาน "เพื่อการปฏิบัติกรรมฐาน    ภาพและรายละเอียด

 

 

 

สามเณรภาคฤดูร้อนที่จบลง

         กับผู้แสวงในยุค "ค่อนพุทธกาล"    ภาพและรายละเอียด

 

 

 

แสงสว่างที่เกิดขึ้น

         กุฏิศรีธนที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%    ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกในไดอารี่