วันที่ 28 - 29 - 30 ตุลาคม 2563  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม  ณ  วัดป่าดงยาง  ตำบลสวนจิก  อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  "ปฏิบัติธรรมเจริญภาวนาสมโภชน์องค์กฐิน"

        
 

                  สิ่งที่ชาวพุทธพากันหลงทาง  วัดป่าสายปฏิบัติกรรมฐานแห่งหนึ่งในภาคอีสาน  มีความร่มรื่นด้วยแมกไม้นาๆชนิด  เมื่อถึงฤดูปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาประจำทุกๆปี  มีพระภิกษุสงฆ์เจ้าอาวาสวัดต่างๆนำพาสามเณรน้อย ศรัทธาญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นประจำ ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงให้การสนับสนุนด้วยปัจจัย 4 และร่วมปฏิบัติธรรมด้วย แต่ละปีมีผู้เข้าร่วมในงานเจริญสติภาวนาจำนวนหลายร้อยคน  พระเถระให้โอวาทแนะนำวิธีการปฏิบัติ  เกิดความสงบเย็นในดวงจิตของผู้เข้าร่วมปฏิบัติ เห็นทางเดินของชีวิตตนเองที่สว่างสดใสมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนเองคือคนหนึ่งที่เข้าสู่สถานที่อันเป็นมงคลนั้นเมื่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา

                  วันเวลาผ่านไปเจ้าอาวาสถึงแก่มรณะกรรม  ชาวบ้านจึงได้ไปนิมนต์พระรูปใหม่มาเป็นเจ้าอาวาส  ท่านได้ทำหน้าที่เจ้าอาวาสอบรมสามเณร ส่งเสริมให้สามเณรทั้งหมดเรียนหนังสือ สร้างเสนาสนะเพิ่มขึ้น ชาวบ้านและศรัทธาญาติโยมทั่วไป ให้การสนับสนุนกิจของเจ้าอาวาสเรื่อยมา

                  วันหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้  ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมงานทอดกฐินในวัดป่าแห่งนี้  ได้พบกับพระมหาเถระสายเจริญสติที่มาในงานรับกฐินนี้ด้วย รู้สึกดีใจมากเข้าไปกราบท่านและคิดในใจว่า "เจ้าอาวาสท่านคงนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์แน่นอน" รุ่งขึ้นเช้าวันงาน พิธีทอดกฐินเริ่มขึ้นจนจบ  เกิดความสงสัยอย่างมากจึงถามบรรดาญาติโยมที่ร่วมอยู่ในงานนั้นว่า "พระมหาเถระรูปนั้นท่านไปไหน ทำไมไม่เห็นท่านมานั่งเป็นประธานสงฆ์ หรือร่วมในงานพิธีทอดกฐินเลย" คำตอบที่ได้รับคือเมื่อเช้าตั้งแต่ตีสี่ท่านก็มาเดินจงกลมอยู่ในศาลานี้แหละ เมื่อเสียงอึกทึกครึกโครมของมโหรีดังขึ้น พิธีบวงสรวงกำลังจะเริ่มก็ไม่เห็นท่านอีกเลย

                  รู้สึกสลดใจอย่างมากเป็นครั้งที่สองในเช้าวันนั้น  อย่างแรกคือวัดที่มีความสงบแห่งธรรม มีครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำสั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสภาวะธรรม บัดนี้ได้กลายเป็นวัดที่ต้องทำพิธีบวงสรวง อ้อนวอนขอพรจากองค์เทพไปแล้ว  อย่างที่สองคือ พิธีกรรมแบบศาสนาพราหมณ์ได้บดบังพระสัทธรรมคำสอนแท้ๆในศาสนาพุทธเพิ่มขึ้นอีกแล้ว  ส่วนชาวบ้านต่างก็มีความสุขกับการนับเงินแสนเงินล้านกับการทอดกฐินในวันนั้น  หรือว่าบัดนี้ลาภสักการะนั้นได้ครอบครองจิตใจของนักบวชแล้ว จึงไม่เห็นว่าสิ่งใดส่งเสริมสืบต่ออายุพุทธศาสนา สิ่งใดบดบังพระสัทธรรม บั่นทอนทำให้พุทธศาสนามีอายุสั้นลง

                  การใช้เทคโนโลยี่สมัยใหม่ค้นหาวัดต่างๆด้วยดาวเทียม  จะพบกับข้อความที่กำกับวัดนั้นๆว่า "สถานที่ประกอบพิธีกรรม" ซึ่งต่างจากวัตถุประสงค์ของศาสนาพุทธ  การแสดงจุดยืนของตนเองในยุคปัจจุบันที่มีการประชุมทางการเมืองอยู่เนืองๆ มักจะถูกต่อต้านกับฝ่ายที่เห็นต่างด้วยวิธีการต่างๆ เรียกตามภาษาการเมืองว่า "ทัวร์ลง" ความคิดเห็นในพุทธศาสนายุคปัจจุบันจึงควรแสดงจุดยืนว่า "เราจะไม่สนับสนุนพิธีกรรม การบวงสรวง อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากองค์เทพ แต่จะส่งเสริมให้คิดดี พูดดี ทำดี ตามคำสอนของศาสนาพุทธ"

 
 

                  วันที่ 31 ตุลาคม 2563  งานทอดกฐินสามัคคี  ณ  วัดป่าดงยาง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  มีคุณยายดวง จันทะเกิด พร้อมครอบครัว บุตรหลาน และศรัทธาสาธุชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพร่วม  จุดประสงค์ เพื่อสร้างห้องน้ำ โรงครัว และห้องเก็บระบบไฟต่างๆ

        
 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"
 วันที่ 11 ตุลาคม 2563
 วันที่ 06 ตุลาคม 2563
 วันที่ 23 กันยายน 2563
 วันที่ 21 กันยายน 2563
 วันที่ 19 กันยายน 2563
 วันที่ 10 กันยายน 2563
 วันที่ 07 กันยายน 2563
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 02 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 28 เมษายน 2563
 วันที่ 26 เมษายน 2563
 วันที่ 21 เมษายน 2563
 วันที่ 20 เมษายน 2563
 วันที่ 12 เมษายน 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 วันที่ 18 มีนาคม 2563
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 10 มกราคม 2563
 วันที่ 29 ธันวาคม 2562
 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 วันที่ 02 ธันวาคม 2562

 คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

 ไดอารี่บุญ ที่วัดดอยผาตั้ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 ก่อนงานกฐินเริ่ม 2562

 วันออกพรรษา ปี 2562

 วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562

 วันที่ 18 กันยายน 2562

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 23 มิถุนายน 2559 (ผู้ใหญ่หำ)

 02 มีนาคม 2559 (ปิดคอร์ส)

 24 มิถุนายน 2558 (ผ้าป่า)

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 02 กรกฎาคม 2556 (เริ่มต้น)