วันที่ 18 เมษายน 2561

                 ตั้งแต่เช้าวันที่ 15 เมษายน 2561 เป็นต้นมา หลวงตาพร้อมกับเณรน้อยฯและศิษย์วัดตัวเล็ก ต่างก็เป็นกัลญาณมิตรให้ซึ่งกันและกัน เณรและน้องฯของเณรพึ่งหลวงตาหวังได้อาหารและขนมกินไปวันต่อวัน  หลวงตาอาศัยเณรน้อยกับเจ้าตัวเล็กฯ  เป็นสื่อกลางตอบแทนพระคุณของพระรัตนตรัย  แม้จะมีฝนตกหนักเป็นบางวันก็ตาม  แต่ชีวิตของนักบิณก็สามารถดำเนินไปได้

 
ฝนตกกับเต็นท์เณร

ฟ้าสางแล้ว

ชีวิตกับความหวัง

                 เป็นครั้งแรกที่มีความคิด ความพยายาม และลงมือกระทำ  เพื่อจะได้อาหารที่เพียงพอในแต่ละวัน  สำหรับชีวิตของเจ้าตัวเล็กทั้งหมด 6 ชีวิต (เณร 3 + ศิษย์ของเณรอีก 3)  จึงหารถโดยสาร "เป็นรถมอเตอร์ไซต์พ่วง" พากันทำหน้าที่ของนักบิณฑตามหมู่บ้านใหญ่ฯ ที่คิดว่าจะได้อาหารเพียงพอ  บางวันต้องบิณถึง 2 หมู่บ้านจึงเดินทางกลับเข้าวัด

 
ชีวิตนักบิณ

อุ้มอาหารกลับวัด

เพราะฝนตกหนัก

                 คงจะเป็นบุญของเจ้าตัวเล็กทั้งหลายด้วย คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จากจังหวัดจันทบุรี ซึ่งกำลังป่วยอยู่ ขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทราบเรื่องสามเณรบวชภาคฤดูร้อน+ปฏิบัติธรรม ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท  เงินจำนวนนี้จึงเป็นค่ารถ+ค่าน้ำมัน  วันละ 100 บาท.

น้ำมัน(รถ)เต็มถังนักบิณเข้าหมู่บ้านกุฏิ + โรงครัว

                 นึกถึงหนังจีนเรื่อง  "ไซอิ๋ว"  พิจารณาจึงเข้าใจว่า... พระถังซัมจั๋งเดินทางจากเมืองจีน  ไปอัญเชิญพระไตรปิฎกถึงชมพูทวีป  มีศิษย์เอกที่มากด้วยอิทธิฤทธิ์  สามารถเหาะเหินเดินบนอากาศ พาอาจารย์ไปเอาพระไตรปิฏกได้ในพริบตา  แล้วทำไมจึงไม่ทำเช่นนั้น ทำไมจึงต้องเดินเท้า พบกับความยากลำบากอันตรายต่างฯนานาชนิด  คำตอบคือเพราะเจ้าแม่กวนอิม ต้องการให้พระถังซัมจั๋งและศิษย์ "บำเพ็ญบารมีนั่นเอง"

 
 

วันที่ 15 เมษายน 2561

            คุณหนูใหญ่ ลัดดาวัลย์ จังหวัดจันทบุรี  ร่วมทำบุญสำหรับงานบวชสามเณรภาคฤดูร้อน + งานปฏิบัติธรรมในครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท หลวงตานำไปใช้จ่ายเป็นค่ารถ + ค่าน้ำมัน สำหรับบรรทุกเหล่านักบิณ วันละหนึ่งร้อยบาท  และอาจซื้ออาหารเพิ่มเติมในวันที่อาหารไม่พอ

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560