วันที่ 23 กันยายน 2563

                  การสร้างโรงครัวเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วันนี้หลังจากได้พูดคุยกับช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  การซื้อวัสดุเพื่อเทคานยึดเสา และกระเบื้องมุงหลังคาก็เริ่มขึ้น คุณกรุง เพ็ชรแสน (เจ้าของร้านวัสดุ) ได้ร่วมทำบุญด้วยเป็นจำนวน 787 บาท จึงได้จ่ายค่าวัสดุในวันนี้เป็นจำนวนเงิน 31,000 บาท วันพรุ่งนี้ (24 กันยายน 2563) ช่างก็จะได้เริ่มทำโรงครัว (เทคานยึดเสา) อีกครั้ง

                  วันนี้เป็นวันที่มีความพร้อม รถไฟฟ้าที่เสียเมื่อหลายวันก่อน จึงได้รับการดูแลเพื่อการซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามเดิม  ซึ่งมีคุณเหลืองเล็กเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญค่าซ่อมในครั้งนี้จำนวน 1,000 บาท

ช่างประเมินกระเบื้องช่วยซ่อมสายไฟรถไฟฟ้าป่วย
พารถไปหาคุณหมอรายการซื้อวัสดุวันนี้เจ้าของร้านวัสดุ
 

                  การพัฒนาวัดก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยตามที่เจ้าอาวาสได้กำหนดไว้ ทั้งพ่อบ้าน - แม่บ้านที่มาช่วยงานในครั้งนี้จำนวน 12 คน ไม่เอาค่าแรง แต่สิ่งที่ปรารถนานั้นคือบุญ  เงินบางส่วนที่ "น้องปราง ภมรมาศ ปลั่งแสงมาศ" ได้ร่วมทำบุญ,  และบางส่วนที่ "คุณพัชรียา กิจการณ์เจริยชัย" ได้ร่วมทำบุญ, ก็ได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าภาพได้กำหนดไว้  พ่อบ้านแม่บ้านที่ช่วยงานวัดทุกคนต่างก็ได้รับผลบุญจาก "คุณพัชรียา" และ "น้องปราง" ด้วยเช่นกัน

วันรถไฟฟ้าเริ่มป่วยงานเสร็จเรียบร้อยจอดอยู่ร้านซ่อม
วันที่อิ่มเต้าหู้ขึ้นแล้วลงไม่ได้ผู้ช่วยยามฉุกเฉิน

                  ผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์  ผู้ใดมีสติปัญญาที่ถูกต้อง พินิจพิจารณาใคร่ครวญอย่างแยบคายแล้ว ย่อมสามารถเข้าใจ เข้าถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นได้  ระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่า "หากเราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรม ไม่ได้บวชเป็นภิกษุเช่นปัจจุบันนี้ ชีวิตเราจะอยู่อย่างไร" ธรรมะเป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งที่อยู่ ทางกายและทางใจ วันเวลาที่ผ่านมาและผ่านไป เปรียบเสมือนไม้ที่ใกล้ฝั่งไปทุกขณะ  แต่บุรุษไปรษณีย์นี้ ก็ยังคงทำหน้าที่ของบุรุษไปรณีย์อยู่เช่นเดิม

 

 

วันที่ 23 กันยายน 2563

         คุณเหลืองเล็ก ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 1,000 บาท   "เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าซ่อมรถไฟฟ้า"

 

 

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๑

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๒

                  รวมภาพงานผ้าป่าสามัคคี (มุงหลังคาโรงครัว) วันที่ 20 กันยายน 2563  ณ  วัดป่าดงยาง  ดูภาพชุดที่ ๓

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"
 วันที่ 21 กันยายน 2563
 วันที่ 19 กันยายน 2563
 วันที่ 10 กันยายน 2563
 วันที่ 07 กันยายน 2563
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 11 กรกฎาคม 2563
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 02 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 28 เมษายน 2563
 วันที่ 26 เมษายน 2563
 วันที่ 21 เมษายน 2563
 วันที่ 20 เมษายน 2563
 วันที่ 12 เมษายน 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 วันที่ 18 มีนาคม 2563
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 10 มกราคม 2563
 วันที่ 29 ธันวาคม 2562
 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 วันที่ 02 ธันวาคม 2562

 คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

 ไดอารี่บุญ ที่วัดดอยผาตั้ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 ก่อนงานกฐินเริ่ม 2562

 วันออกพรรษา ปี 2562

 วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562

 วันที่ 18 กันยายน 2562

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 23 มิถุนายน 2559 (ผู้ใหญ่หำ)

 02 มีนาคม 2559 (ปิดคอร์ส)

 24 มิถุนายน 2558 (ผ้าป่า)

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 02 กรกฎาคม 2556 (เริ่มต้น)