วันที่ 19 เมษายน 2562

                  ความสงสัยที่ยังคงมีอยู่  ตั้งแต่ก่อนสงกรานต์จนถึงวันนี้ (19 เมษายน 2562)  ทีมช่างต่างฯ ที่เคยรับปากไว้ว่าจะมาทำกุฏิกรรมฐานที่ค้างคาอยู่ให้เสร็จเรียบร้อย  จนถึงวันนี้ก็หายเงียบ  "เอ!.. หรือว่าเทศกาลสงกรานต์แบบไทยฯยังไม่จบ,  หรือว่าช่างรับงาน (รับปาก) ไว้หลายเจ้า  จนลืมว่าเคยพูดเคยรับปากไว้กับวัดป่าดงยางด้วย"  ทำให้นึกถึงหัวข้อภาษาธรรมบทหนึ่งว่า "อนัตตา" ที่เราเข้าใจในความหมายนั้น

ห้องภายในกุฏิห้องภายในกุฏิห้องน้ำ - สุขา
วัสดุในศาลาทางเดินจงกลมวัสดุที่พร้อมแล้ว

                  "คำว่าการใช้ชีวิตเพื่อการบูชา"  เป็นประโยคที่เข้าใจได้สำหรับผู้ที่มีปัญญาทางธรรม  มีโยนิโสมนสิการ (คิดพิจารณาอย่างแยบคาย) หากคุณสมบัติดังที่กล่าวนี้ไม่พร้อมก็เป็นการยาก ยากที่จะเข้าใจได้  กินก็มิใช่กินเพื่อให้อิ่มเท่านั้น,  เมื่อมีโอกาสมีส่วนร่วมในการสร้างเสนาสนะ ก็มิใช่เพียงเพื่อสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะเราเท่านั้น,  ชีวิตที่ดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้  เพราะเราสละชีวิตแบบฆราวาส  แบบชาวบ้านทั่วฯไป  ออกบวชสู่ร่มกาสาวพัสตร์  มุ่งหน้าเดินไปตามพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า  มีอริยทรัพย์เป็นจุดหมายปลายทาง  พระรัตนตรัยมีพระคุณต่อชีวิตเราอย่างยิ่ง  จึงใช้คำว่า "ดำเนินชีวิตเพื่อการบูชา"

                  เครื่องอุปโภคบริโภคต่างฯ  เกิดจากการหยิบยื่นให้จากบุคคลอื่น อาจเรียกได้ว่าจากความเมตตาของครูอาจารย์, จากความเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมที่มีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์,  จากความเชื่อเรื่องบุญกุศลในชาตินี้และชาติหน้า,  จึงเกิดการบูชาด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคต่างฯขึ้น

                  "เช่นเวลา 06.42 น. เช้าวันนี้ (19 เมษายน 2562)" ขณะที่กำลังเขียนไดอารี่อยู่ในกุฏิ  ได้ยินเสียงแตรรถดังขึ้น เปิดประตูออกไปดูเห็นรถเก๋งสีแดงจอดอยู่หน้าศาลา  จึงคลุมจีวรให้เรียบร้อยเดินไปที่ศาลาจึงรู้ว่า "รถเก๋งสีแดงนั้นหายไปแล้ว" ไม่มีรถไม่มีคนให้เห็นในวัดมาหลายวันแล้ว  วันนี้เป็นวันศีลวันพระ ก็อดคิดไม่ได้ว่า "รถเก๋งสีแดงคันนั้นคงมาทำบุญถวายอาหารเช้านี้"  ชีวิตจริงแม้บางครั้งจะอดบ้าง จะอิ่มบ้าง นั้นเป็น "อาหารทางกาย"  แต่อาหารทางใจคือความเชื่อมั่นศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้า  แล้วปฏิบัติเดินตามนั้น  ไม่เคยขาดแคลน  แม้จะต้องใช้ขันติความอดทนมากฯก็ตาม

 
 
"กุฏิกรรมฐาน" รายละเอียดค่าวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรงช่าง
 

 

น้องเดียว (ชื่อแมว) วันนี้

         หนึ่งชีวิตที่ยังมีลมหายใจเหลืออยู่  ในปัจจุบันวันนี้   ภาพและรายละเอียด

 

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อธิฐาน  อธิฐาน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556