วันที่ 14 กันยายน 2562

                  เวลา 04.30 น. วันนี้  ญาติโยมที่มาจำศีลภาวนาทั้งหมด 6 คน ต่างก็ตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ของตนเอง  บ้างก็เดินจงกลม, ทำสมาธิ, ในกุฏิที่พักของตนเอง  บางคนก็มาทำวัตรสวดมนต์ที่ศาลา ฟังธรรมะรับอรุณแล้ว ต่างก็บำเพ็ญปรารภความเพียร ตามอัตภาพของร่างกายที่ชราภาพมากน้อยแตกต่างกัน  เป็นปกติทุกวันศีลวันพระ ตามที่บรรพบุรุษ ปู่ย่าตายาย ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงลูกฯหลานฯในยุคปัจจุบัน

สวดมนต์ ภาวนา เช้าวันนี้กุฏิกรรมฐาน เช้านี้สวดมนต์ ภาวนา เช้าวันนี้
กุฏิดอกแก้ว เช้านี้กุฏิศรีธน เช้านี้ดอกแก้วบานเช้านี้ คลิก

                  ยายฯตาฯบางคนหลังจากรักษาศีลอุโบสถ 1 วัน 1 คืนแล้ว  รุ่งขึ้นก็ลาศีล กลับสู่บ้านเรือนของตนเอง  คืนสู่การใช้ชีวิตแบบฆราวาส  ซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่บรรพบุรุษมอบให้  ดำเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งบุญกุศลที่ตนมี  ตามประเพณีวัฒนธรรมในสังคมท้องถิ่นต่อไป

 

                  วันพระที่ 13 กันยายน 2562  "วันนี้ในอดีต เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา"  วัดป่าดงยางเติบโตโดยธรรม เสนาสนะกุฏิศาลาเกิดขึ้นสำหรับการบำเพ็ญเพื่อสืบต่ออายุพุทธศาสนา  มีดวงจิตที่เป็นทิพย์มองเห็นกาลไกล อนาคตภายภาคหน้า ได้มาสรรสร้างคุณงามความดี พัฒนาเป็นบุญ เป็นกุศล ให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่น ภายใต้ร่มเงาของพุทธศาสนา  เจ้าอาวาสจึงเรียกวัดป่าดงยางแห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

ภาพ 7 ปีที่ผ่านมาภาพ 7 ปีที่ผ่านมาภาพ 7 ปีที่ผ่านมา
ภาพปัจจุบัน 7 ปีต่อมาเช้า 13 กันยายน 2562เช้า 13 กันยายน 2562
รับศีลวันพระทำวัตรเย็นวันพระสวดมนต์ ภาวนา

                  "วงล้อแห่งธรรมยังคงดำเนินต่อไป ไม่เคยหยุดนิ่ง"  การเกิดการตายมีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่มีการยกเว้น  หลายชีวิตเกิดทางกายตายทางกาย  เป็นการเกิดการตายที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี  หากแต่การตายอีกชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จัก ถึงไม่รู้จักเลย คือการตายทางใจหมดเยื่อหมดใย แต่ทางกายยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่  แล้วก็ตายจากที่หนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งแล้วฯเล่าฯ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในทุกฯสังคม  สติปัฎฐาน 4 ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า  จึงเป็นสุดยอดธรรมะ ให้เราชาวพุทธทั้งหลายนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง มีความมั่นคงรักษาการปฏิบัตินั้นให้ตลอดรอดฝั่ง สมกับการเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556