วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561   เดินทางสู่ เมืองดารัมซาร่า  เทือกเขาหิมาลัย  รัฐหิมาลาจัล  ประเทศอินเดีย

ขอบคุณ "คุณรัฐบาล" ที่สนับสนุนการเดินทางครั้งนี้
 

                 ปณิธานการดำเนินชีวิต  กับวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวัน, แต่ละเดือน, แต่ละปี...  การเหาะเหินเดินบนอากาศ เดินบนผิวน้ำ หรือการหายตัวได้  ไม่ใช่เป็นปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา การเข้าถึงซึ่งสัจจะความเป็นจริง เห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราอย่างถูกต้อง ด้วยการมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ แล้วใช้ชีวิตวางกายวางใจอย่างถูกต้อง "ไม่ทุกข์ (รู้จักวิธีแก้ทุกข์)" ต่างหาก  จึงเรียกว่าเป็นปาฏิหาริย์ในทางพุทธศาสนา

                 และวันเวลาที่ผ่านไปทำให้เห็นการเกิด การดับ (การตาย) ของสรรพสิ่งต่างฯมากมาย  ทำให้นึกถึงวลีธรรมคำที่บอกสอนตัวเองอยู่เสมอฯว่า "ตถตา" ทุกฯสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมา แล้วดำเนินต่อไป ภาษาไทยแปลว่า เป็นเช่นนั้นเอง  หรือจะมีเฉพาะผู้แสวงที่มองเห็นเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้

"ถ้อยคำในภาพ" ช่างกินใจเหลือเกิน

                 "สิบก้าวที่ยาวไกล  อาจหวั่นไหวและล้มลง  แต่หนึ่งก้าวที่มั่นคง  ถึงจะสั้นแต่มั่นใจ"  โอ้หนอ!.. ถ้อยคำในภาพเหล่านี้ช่างกินใจเราเหลือเกิน...

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556