เดินทางสู่.. วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม 2561 (มาฆะบูชา)