วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 โครงการสร้างรั้วกันวัวจบลง (พักไว้ก่อน) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561  หลังจากนั้นหลวงตาเก็บงาน (ลากเสาปูน) ตามรูปภาพ   คงจะสร้างความลำบากใจให้กับวัวทั้งหลายเป็นแน่แท้  เค้าคงจะไม่สามารถเข้าไปใช้เป็นคอกวัวได้ อีกต่อไป

         

                 คุณสถาปนิก (นามแฝง) ไม่ประสงค์ออกนาม เจ้าภาพโครงการ "สร้างรั้วกันวัว"   รายจ่ายค่าวัดุอุปกรณ์ - ค่าแรง  วัดป่าดงยางแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่สำหรับผู้แสวง ที่มองเห็น  ที่หลวงตาเรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น"

 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 ฝนตกหนักเหมือนกับฟ้ารั่ว  เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 หลังจากรั้วกันวัวเสร็จสิ้นลง  เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม  และตกเรื่อยมาตลอดคืนวันนั้น

         

                 สภาพศาลาเอนกประสงค์ หลังฟ้ารั่ว  ปัจจุบันก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้  สมกับคำว่า "เอนกประสงค์" อย่างแท้จริง

 
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

                 กุฏิหลังแรก ที่ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า "กุฏิโรงเห็ด" ด้วยความที่ครั้งนั้นชาวบ้านในละแวกไกล้และไกลพากันเข้ามาเก็บเห็ดในป่า เมื่อเห็นโรงหลังคาเกิดขึ้นในป่า   โรงหลังคาลักษณะนี้ดูแล้วเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากโรงเห็ดเท่านั้น  เขาเหล่านั้นก็พากันสงสัยว่า "ใครหนอทำไมจึงมาทำโรงเห็ดกลางป่าเช่นนี้"  ต่อมาจึงรู้ว่ามีหลวงตารูปหนึ่งอาศัยอยู่ในนั้น  จึงเป็นที่มาของคำว่า "กุฏิโรงเห็ด"

 
โรงครัว โรงปรุงอาหารกุฏิโรงเห็ด

                 สภาพโรงครัว (โรงปรุงอาหาร) และกุฏิโรงเห็ด หลังฟ้ารั่ว  อนาคตไม่มีผู้ใดที่จะสามารถหยั่งรู้ได้ แต่ปัจจุบันเป็นเช่นนี้ อาจจะมีเทพเทวดา, ผู้แสวงที่มองเห็น แล้วมาเนรมิต,   หรืออาจจะถูกธรรมชาติกลืนกินผุพังไปตามกาลเวลาก็ได้   แต่ที่รู้ได้อย่างชัดเจนคือร่างกายของเราทุกฯคนต้องแตกดับไปตามธรรมชาติ  คงมีแต่คุณงามความดี และบุญกุศลเท่านั้น  ที่เราสามารถฝากไว้กับแผ่นดิน  และนำไปสู่ภพชาติต่อไปได้

 
 
 
รวมรายจ่าย - โครงการสร้างรั้วกันวัว
 
 
ตารางเดินทาง วันนี้
 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560