วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

        โยมแม่คำดี ศรีมงคล  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  2 ดวง ด้วยเงินเดือนผู้สูงอายุ

 

 
 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

                  คุณ"ใบบุญ" (ชื่อตามไลน์) ได้ทำบุญสำเร็จตามความปรารถนาของเธอแล้วคือ "ทำประตูเลื่อนหน้ากุฏิ" ช่างมาติดตั้งวันที่ 28 มิถุนายน 2563  เมื่อปี 2560 มีเหตุทำให้หลวงตาเป็น "มัคคุเทศก์" พาคุณใบบุญพร้อมคณะไปทัศนศึกษา ยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายแห่งที่ประเทศอินเดีย มีเมืองราชคฤห์เป็นต้น  ชื่อเป็นเพียงสรรพนามที่ใช้เรียกแทนคนๆนั้น คนๆนี้เท่านั้น  ถึงจะมีความสำคัญแต่ก็ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องรู้จักชื่อของกันก็ได้

มีแล้วประตูเปิด-ปิดยามค่ำคืนหน้ากุฏิเจ้าอาวาส
ติดตั้งประตูเลื่อนหนึ่ง ช่างไฟติดตั้งประตูเลื่อน

คุณไม่รู้จักชื่อ (ภาพไลน์)ป้ายเข้าวัดเจ้าภาพ+คนงาน

                  วัดป่าดงยางแห่งนี้  หลวงตามักเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" มิใช่อนุสาวรีย์ของหลวงตา มิใช่อนุสาวรีย์ของใครๆ  แต่เป็นอนุสาวรีย์ของคนเป็นๆที่มีชีวิตอยู่ทุกๆคนที่ร่วมกันสร้าง ตามกำลังของแต่ละคนที่มีมากน้อยแตกต่างกัน ทั้งกำลังกาย กำลังสติปัญญา และกำลังความเพียร

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณ "ไม่รู้จักชื่อ" (ภาพจากไลน์) พร้อมคณะ  กทม.  เป็นเจ้าภาพทำประตูเลื่อน  จำนวน  23,000 บาท

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563 (วันพระ)

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน  2,999 บาท  เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง (เดือนมิถุนายน) และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

 

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

         คุณมะปราง ภมรมาศ  คุณลูกทำบุญวันเกิด คุณพ่ออมร" จำนวน 2,000 บาท  "อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง"

 

 

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

        คุณสุกัญญา ศรีมงคล พร้อมสามี  เป็นเจ้าภาพทำป้ายวัด  และติดตั้งจนเสร็จเรียบร้อย

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        คุณนงค์นาถ - นงลักษณ์ ศรีมงคล  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  1 ดวง

 

 

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2563

        แม่เสน - แม่ชู (แม่ศีลวัดป่าดงยาง)  เป็นเจ้าภาพซื้อโคมไฟ พลังงานแสงอาทิตย์  1 ดวง

 

 

 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

        คุณหมึกดำ  ส่งขนมลูกเต๋ามาทางขนส่งเคอรี่ 1 กล่อง

 

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 02 พฤษภาคม 2563
 วันที่ 28 เมษายน 2563
 วันที่ 26 เมษายน 2563
 วันที่ 21 เมษายน 2563
 วันที่ 20 เมษายน 2563
 วันที่ 12 เมษายน 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 วันที่ 18 มีนาคม 2563
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 10 มกราคม 2563
 วันที่ 29 ธันวาคม 2562
 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 วันที่ 02 ธันวาคม 2562

 คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

 ไดอารี่บุญ ที่วัดดอยผาตั้ง

 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

 ก่อนงานกฐินเริ่ม 2562

 วันออกพรรษา ปี 2562

 วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562

 วันที่ 18 กันยายน 2562

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง...

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 23 มิถุนายน 2559 (ผู้ใหญ่หำ)

 02 มีนาคม 2559 (ปิดคอร์ส)

 24 มิถุนายน 2558 (ผ้าป่า)

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 02 กรกฎาคม 2556 (เริ่มต้น)