รีวิวด้วยภาพที่มีชีวิต  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  "มาฆบูชารำลึก 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2564"  การเดินทางด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาในพุทธศาสนา  ทางจิตวิญญาณนั้นเดินทางปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลา  แต่ทางกายนั้นเป็นบางครั้งบางโอกาสเท่านั้น

                  งานบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมทุกครั้งที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พระอาจารย์ปฤงคพ สุทธิโก นำคณะพระวิทยากร คณะพระวิปัสสนาจารย์ มาร่วมงานช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอน  ให้คณะศรัทธาญาติโยมผู้เข้าร่วมปฏิบัติ ได้รับความสุข สงบเย็น ตามอัตภาพสมกับการปฏิบัติที่ถูกต้องของแต่ละท่านแต่ละคน ด้วยดีเสมอมา  พระภิกษุทำหน้าที่ถูกต้อง ย่อมเป็นเหตุให้อายุของพระพุทธศาสนานี้ มีอายุยืนยาวคู่โลกสืบต่อไป

      
      

                  อาจเป็นเพราะแรง อธิฐานและอธิฐาน กระมัง  หรืออาจจะเป็นเพราะร่างกายที่ชราภาพลงเรื่อยๆ ก็มิอาจทราบได้  ชีวิตได้มาถึงจุดที่ "จิตใจไม่มีความขวนขวายที่จะไปเทศน์ไปแสดงธรรมในงานต่างๆ แม้จะมีลาภสักการะยกย่องสรรเสริญตอบแทนก็ตาม"  ใช้ชีวิตอยู่ป่าตามอัตภาพเช่นปัจจุบันนี้ จิตใจยังคงระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัยอยู่เสมอ  คุณที่พระครูบาอาจารย์ให้ความเมตตากรุณาด้วยดีเสมอมา  จึงขออยู่ป่าปฏิบัติตอบแทนพระคุณเช่นนี้ต่อไป

                  ความศิวิไลซ์ ความเจริญแบบโลกๆ ย่อมเหมาะสำหรับมนุษย์โลก  จึงมีการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น  ปรารถนาในอำนาจ ในลาภยศสรรเสริญ อย่างไม่มีวันสิ้นจบ  บางคนจึงเหมาะอยู่ในสังคมเป็นผู้บริหาร  บางคนเกิดมาเพื่อเป็นคนเลี้ยงแมว  บางคนเกิดมามีจริตเพื่อการอยู่ป่าไม่เหมาะกับเมืองศิวิไลซ์

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564

        คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย  ทำบุญโอนเงินเข้าบัญชี  2,564 บาท   เป็นเจ้าภาพจ่ายค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้าวัดป่าดงยาง  เดือนมีนาคม 2564  และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 20 กพ. 2564

 วันที่ 13 กพ. 2564

 วันที่ 21 มกราคม 2564

 วันที่ 06 มกราคม 2564

 วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 วันที่ 12 ธันวาคม 2563

 วันที่ 28 พย. 2563
 วันที่ 19 พย. 2563
 วันที่ 05 พย. 2563
 วันที่ 25 ตุลาคม 2563
 วันที่ 11 ตุลาคม 2563
 วันที่ 06 ตุลาคม 2563
 วันที่ 23 กันยายน 2563
 วันที่ 21 กันยายน 2563
 วันที่ 19 กันยายน 2563
 วันที่ 10 กันยายน 2563
 วันที่ 07 กันยายน 2563
 วันที่ 31 สิงหาคม 2563
 วันที่ 29 สิงหาคม 2563
 วันที่ 17 สิงหาคม 2563
 วันที่ 28 กค. 2563
 วันที่ 25 กค. 2563
 วันที่ 23 กค. 2563
 วันที่ 11 กค. 2563
 วันที่ 30 มิถุนายน 2563
 วันที่ 22 มิถุนายน 2563
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563
 วันที่ 31 พค. 2563
 วันที่ 11 พค. 2563
 วันที่ 02 พค. 2563
 วันที่ 28 เมษายน 2563
 วันที่ 26 เมษายน 2563
 วันที่ 21 เมษายน 2563
 วันที่ 20 เมษายน 2563
 วันที่ 12 เมษายน 2563
 วันที่ 31 มีนาคม 2563
 วันที่ 18 มีนาคม 2563
 วันที่ 26 กพ. 2563
 วันที่ 14 กพ. 2563
 วันที่ 02 กพ. 2563
 วันที่ 26 มกราคม 2563
 วันที่ 10 มกราคม 2563
 วันที่ 29 ธันวาคม 2562
 วันที่ 23 ธันวาคม 2562
 วันที่ 02 ธันวาคม 2562

 คลื่นที่ไม่กระทบฝั่ง

 ไดอารี่ วัดดอยผาตั้ง

 วันที่ 13 พย2562

 ก่อนงานกฐินเริ่ม 2562

 วันออกพรรษา ปี 2562

 วันที่ 06 ตุลาคม 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2562

 วันที่ 18 กันยายน 2562

 วันที่ 14 กันยายน 2562

 วันที่ 10 กันยายน 2562

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562

 วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 วันที่ 19 สิงหาคม 2562

 วันที่ 31 กค. 2562

 วันที่ 29 กค. 2562

 วันที่ 26 กค. 2562

 วันที่ 30 มิถุนายน 2562

 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 วันที่ 09 มิถุนายน 2562

 วันที่ 30 พค. 2562

 วันที่ 24 พค. 2562

 วันที่ 14 พค. 2562

 วันที่ 10 พค. 2562

 วันที่ 05 พค. 2562

 วันที่ 29 เมษายน 2562

 วันที่ 28 เมษายน 2562

 วันที่ 19 เมษายน 2562

 วันที่ 17 เมษายน 2562

 วันที่ 15 เมษายน 2562

 ปีใหม่ไทย สักวันหนึ่ง

 วันที่ 10 เมษายน 2562

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 23 มิย.2559(ผู้ใหญ่หำ)

 02 มีค.2559(ปิดคอร์ส)

 24 มิย. 2558 (ผ้าป่า)

 วันที่ 09 เมษายน 2562

 วันที่ 05 เมษายน 2562

 วันที่ 03 เมษายน 2562

 วันที่ 30 มีนาคม 2562

 วันที่ 20 มีนาคม 2562

 วันที่ 18 มีนาคม 2562

 วันที่ 14 มีนาคม 2562

 วันที่ 12 มีนาคม 2562

 วันที่ 04 มีนาคม 2562

 วันที่ 13 กพ. 2562

 วันที่ 08 กพ. 2562

 วันที่ 06 กพ. 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 อธิฐาน  และ อธิฐาน

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 ที่..ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กค. 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พค. 2561

 วันที่ 19 พค. 2561

 วันที่ 17 พค. 2561

 วันที่ 11 พค. 2561

 วันที่ 09 พค. 2561

 วันที่ 06 พค. 2561

 วันที่ 05 พค. 2561

 วันที่ 01 พค. 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กพ. 2561

 วันที่ 12 กพ. 2561

 วันที่ 03 กพ. 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พย. 2560

 วันที่ 17 พย. 2560

 02 กค. 2556 (เริ่มต้น)