วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

                 ย่าท่านนิมนต์แหน่ขะน้อย_เช้าวันนั้น (10 กุมภาพันธ์ 2562) ที่เมืองลาว ..........

                กลับสู่วัดป่า  พบกับความชำรุดผุพังของเสนาสนะต่างฯ ก็ดูแลแก้ไขตามกำลังที่สามารถทำได้ตามอัตภาพ

ข้าวเปี๊ยะ-ข้าวหมกร้านข้าวเปี๊ยะลาวขนมปังจิ้มเปี๊ยะ
ดูแล - แก้ไขปีนป่าย - ไต่บุญร่วมด้วยช่วยกัน
วางท่อน้ำใหม่วันพระ 12 ก.พ.อาหารจิต

                 วันพระที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562   มีคณะศรัทธาญาติโยมจากต่างอำเภอ  เดินทางมาฟังธรรม   ร่วมทำวัตรสวดมนต์เย็นตามปกติ   โดยการนำของอาจารย์ถนอมรัฐ ชลอเลิศ  ว่าที่ สส. จังหวัดร้อยเอ็ด  เขต1

 

                 เริ่มจากตามมีตามเกิดตามอัตภาพตั้งแต่ปี พศ. 2557 เป็นต้นมา  จนมีผู้แสวงที่มองเห็นมาพบเข้า  จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเก่าทรุดโทรม  มาเป็นที่พักหลับนอนที่ปลอดภัย  ของผู้มาบำเพ็ญภาวนา  และเกิดเป็นประโยชน์แก่ชีวิตได้มากยิ่งฯขึ้น

เริ่มต้น 2557ใช้งานเรื่อยมาเณรฤดูร้อน 2561
12 ก.พ. 256212 ก.พ. 256212 ก.พ. 2562

                การแสดงธรรม ช่วยสืบต่ออายุพุทธศาสนา  นอกจากพระภิกษุสงฆ์เทศน์  ฆราวาสผู้มีสติปัญญา  ย่อมสามารถกระทำได้  แสดงธรรมได้โดยไม่ต้องเทศน์  ความสว่างแห่งแสงธรรมยังคงอยู่คู่โลกของเรานี้ตลอดไป

 
 
 

 "กุฏิศรีธน" ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

 "กุฏิกรรมฐาน" ถึงวันที่ 13 มกราคม2562

 
 

                  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562   เดินทางสู่วัดพระธาตุดอยกองมู  ตำบลจองคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮองสอน    รายละเอียด

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

 วันที่ 22 มกราคม 2562

 วันที่ 18 มกราคม 2562

 วันที่ 13 มกราคม 2562

 วันที่ 09 มกราคม 2562

 วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 อธิฐาน

 วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 วันที่ 24 ธันวาคม 2561

 ที่.. ดารัมซาร่า อินเดีย

 วันที่ 14 ธันวาคม 2561

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556