"ภาพ 3 ปี 8 เดือน"  เริ่มวันที่ 28 ตุลาคม 2557 - วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 

เฝ้าดูต้นดอกแก้ว
                ภูมิต้านทานและความเข้มแข็งของต้นดอกแก้ว 2 กระถางนี้ จะมีมากเพียงใดหนอ เมื่อมาอยู่กับธรรมชาติดิน ที่ทุรกันดารขาดสารอาหารเช่นนี้  บ่อยครั้งที่เห็นอาการป่วยทางกิ่งก้านใบของเค้า  ก็พยายามหาวิธีและเอาใจช่วยเค้าให้เข้มแข็ง  แล้วมีชีวิตเจริญเติบโตต่อไป

ต้นดอกแก้วหน้ากุฏิดอกแก้วต้นดอกแก้ว

                มนุษย์เราก็เช่นเดียวกัน  หากมีภูมิต้านทาน, ภูมิคุ้มกัน,  และพลังศรัทธาที่มั่นคงในความดีไม่เพียงพอแล้ว   ชีวิตก็จะถูกสายลมพัดพาไปเหมือนปุยนุ่น  แสงแดดก็จะแผดเผาให้ชีวิตสลายไป  แล้วต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏะสงสารอีกต่อไป.

 
 

แสงเทียน

 

          คุณแสงเทียน ส่องสว่าง_สนับสนุนการเตรียมงาน "บูชาพระคุณ บูชาคุณพระ"  ด้วยเงินจำนวนห้าหมื่นบาท  เพื่อปรับปรุง, แก้ไข, ซ่อมแซม,

 

 
 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560