วันที่ 14 ธันวาคม 2561

                 ในที่สุด "โครงการน้ำไหลไฟเสถียร" ที่วัดป่าดงยาง ก็จบลงในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 โดยสิ่งที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ประกอบด้วย  *อัพไฟวัดจาก 15 แอมป์ เป็น 30 แอมป์,  *ซื้อซัมเมิร์ส อุปกรณ์ท่อแป๊บใหม่,  *ติดตั้งตู้คอนโทรลระบบน้ำไฟอัตโนมัติ,  *ซื้อถังเก็บน้ำสำรอง ขนาดสองพันลิตร,  และอุปกรณ์อื่นฯ  รวมค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการนี้รวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 62,000 บาท.

อาหารเที่ยง(เพล)หมดแรงข้าวต้มบุญที่หล่อเลี้ยงใจ
เสร็จ 100 %เสร็จ 100 %ระบบดิจิตอล

วันที่ 10 ธันวาคม 2561

*แม้มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์  ก็ยังขวนขวายหาหยิบยืมคนอื่นเพื่อมาให้ยืมต่อ  ขอบใจหัวใจดวงนี้  และขอบใจมากฯ*

                 เดินทางกลับถึงวัดป่าดงยาง  เช้าวันที่ 6 ธันวาคม 2561 จนถึงวันนี้ (10 ธันวาคม)  ยังคงพยายามแก้ไข "เพื่อให้น้ำที่วัดไหล เพื่อให้พอมีน้ำอาบน้ำใช้ตามอัตภาพ" ตามกำลังที่สามารถพอทำได้  คงมีเพียงเฉพาะผู้แสวงที่มีความเป็นทิพย์เท่านั้น  จึงจะสามารถมองเห็นเข้าใจและรู้ได้อย่างชัดเจน    สิ่งใดฯจะเกิดขึ้นก็ตาม  แต่ชีวิตของเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ตามอัตภาพความเป็นจริง

พิธีเสกคาถาผู้มีความหวังพักเหนื่อย

                 หลังจากมีผู้ให้ยืมมาเป็นทอดฯ จนเงินจำนวนนั้นมาถึงหลวงตา  จึงได้ไปหาซื้อซัมเมิร์สตัวใหม่มาทดแทนตัวเดิมที่หมดอายุไขแล้ว  และซื้ออุปกรณ์ต่างฯเพื่อการดึงน้ำจากในบ่อ  เพื่อให้สามารถนำน้ำนั้นมาใช้บนดินบริเวณที่เรียกว่า "อนุสาวรีย์คนเป็น" (วัดป่าดงยาง) แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องหวังอีกครั้ง  หวังว่าการนี้จะสำเร็จลุล่วงภายในวันนี้  ถึงแม้ความหวังนี้จะเคยคลาดเคลื่อนมาก่อน  วันแล้ววันเล่าก็ตามที

คุณทานตะวัน

วันที่ 9 ธันวาคม 2561

         คุณทานตะวัน  นำเงินมาเป็นทอดฯ เพื่อให้หลวงตายืม สำหรับเป็นค่าใช้จ่าย "โครงการน้ำไหลไฟเสถียร" ที่วัดป่าดงยาง  เป็นจำนวนเงิน  60,000 บาท (หกหมื่นบาท)

 
บันทึกใน "ไดอารี่"

 วันที่ 10 ธันวาคม 2561

 วันที่ 28 ตุลาคม 2561

 วันที่ 14 ตุลาคม 2561

 วันที่ 10 ตุลาคม 2561

 วันที่ 08 ตุลาคม 2561

 วันที่ 04 ตุลาคม 2561

 วันที่ 26 กันยายน 2561

 วันที่ 22 กันยายน 2561

 วันที่ 19 กันยายน 2561

 วันที่ 15 กันยายน 2561

 วันที่ 10 กันยายน 2561

 วันที่ 04 กันยายน 2561

 วันที่ 31 สิงหาคม 2561

 วันที่ 24 สิงหาคม 2561

 วันที่ 16 สิงหาคม 2561

 วันที่ 01 สิงหาคม 2561

 วันที่ 05 กรกฎาคม 2561

 วันที่ 29 มิถุนายน 2561

 วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 วันที่ 21 มิถุนายน 2561

 วันที่ 15 มิถุนายน 2561

 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

 วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 วันที่ 03 มิถุนายน 2561

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 วันที่ 08 สิงหาคม 2560

 วันที่ 30 กันยายน 2560

 วันที่ 23 มิถุนายน 2559

 วันที่ 02 มีนาคม 2559

 วันที่ 09 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 05 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 01 พฤษภาคม 2561

 วันที่ 27 เมษายน 2561

 วันที่ 23 เมษายน 2561

 วันที่ 21 เมษายน 2561

 วันที่ 18 เมษายน 2561

 วันที่ 16 เมษายน 2561

 วันที่ 13 เมษายน 2561

 วันที่ 06 เมษายน 2561

 วันที่ 05 เมษายน 2561

 วันที่ 01 เมษายน 2561

 วันที่ 26 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 มีนาคม 2561

 วันที่ 19 มีนาคม 2561

 วันที่ 15 มีนาคม 2561

 วันที่ 13 มีนาคม 2561

 วันที่ 07 มีนาคม 2561

 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2561

 วันที่ 20 มกราคม 2561

 วันที่ 12 มกราคม 2561

 วันที่ 07 มกราคม 2561

 วันที่ 06 มกราคม 2561

 วันที่ 05 มกราคม 2561

 วันที่ 26 ธันวาคม 2560

 วันที่ 21 ธันวาคม 2560

 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

 วันที่ 05 ธันวาคม 2560

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

 วันเริ่มต้น 2 กรกฎาคม 2556