กว่าจะถึงวันนี้.....

 
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 / ทำบุญกับพระอรหันต์ของลูก.....

              เป็นบุญที่ต้องใช้ความเพียรนานหลายสิบปี... และสารพัดกลยุทธ... กว่าโยมแม่จะรับได้ .....

เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินไ ด้ถ่ายรูปกับรอยยิ้มของโยมแม่... สถานที่ วังวัดพระแก้ว กทม.
ลำนี้ สำหรับโยมแม่โปรยรอยยิ้มมาที่กล้องยิ้มที่น่ารักที่สุดในโลก
 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  2559 / พาพระอรหันต์กลับบ้าน......

 
พระอรหันต์ของลูกฯ...
โยมแม่ (ซ้ายมือ) - กับแม่ใหญ่ทองมา สหายรัก...
แม่ใหญ่ทองมา (ซ้ายมือ) - พระอรหันต์ทั้งสองยิ้มด้วยหัวใจ...
กลับถึงร้อยเอ็ด 19.50 น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
ลงนามถวายความอาลัยประตูหน้าวัง (วัดพระแก้ว)ต้องดมยา เกือบเป็นอากาศ