"ประจำเดือนมิถุนายน โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1  เด็กหญิงกัลยา   ศรีริวะรี

โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยา

ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลที่ 2  เด็กหญิงณัฐฌา  จันคำจร
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ

ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด

รางวัลที่ 3  เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีริวะรี
โรงเรียนบ้านโนนสีดาวิทยา
ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
บรรยากาศเช้าวันนี้ (29 มิถุนายน 2557) ที่วัดป่าดงยาง ในงานปฏิบัติธรรม โครงการสร้างสมาธิ สร้างปัญญา

 จิตวิญญาณของคุณครูผู้ให้ (ครูกบ) กับงานบุญกุศล

 ด. ญ. กัลยา ศรีริวะรี ผู้พิชิตได้รับรางวัลที่ ๑

ปลูกฝังความงดงามให้มีในเยาวชน ขณะเดินจงกลม

 หม่ำก๋วยจั๊บอย่างเอร็ดอร่อย (แซบอีหลี) อาหารมื้อเที่ยง

 สมาธิช่วยสร้างปัญญา กับความตั้งใจของเยาวชน
 
 
 
 
 

 คุณครูอยู่หัวท้าย กับความเป็นปกติของเยาวชนต่างวัย