ที่อยู่อาศัย.. ทางกาย.

                อยู่เพื่ออะไร!..  เชื่อว่าอาจจะแทบทุกคนมีความยินดี, พอใจ, และปรารถนา, สิ่งที่ชาวพุทธเรียกว่า "อานิสงส์ของบุญ" บุญกุศล คุณงามความดี ที่ทุกคนได้สร้างสั่งสมมา มีความประณีตแตกต่างกัน ผลที่ได้รับจึงมีความประณีตแตกต่างกัน  เริ่มนับตั้งแต่การเกิดมามีอัตภาพเป็นมนุษย์ อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อม, กัลญาณมิตร, สหาย, และปัจจัยในการดำเนินชีวิต, ที่แตกต่างกัน  การเกิดมาในชาตินี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้สั่งสมบุญ บำเพ็ญบารมี สร้างคุณงามความดีต่อไป สมกับการเกิดมาเป็นมนุษย์พบหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา.

                หลวงตาก็เช่นเดียวกัน...  ปัจจุบันนี้มีคนอยู่ไม่น้อยนักบวชก็มี ที่ยังมีความสงสัยอยู่ว่าหลวงตาเอง มาอยู่ในกลางป่าท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เพื่ออะไรกัน  เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ในการอยู่ แต่หลวงตามองเห็น และบอกตนเองอยู่เสมอว่า "ให้มีขันติ, รักษาความเพียรไว้, รักษาหัวใจที่ตั้งมั่นนี้ไว้, และรักษาหัวใจดวงนี้ให้มีความมั่นคงต่อไป..." อาจจะประสบพบเจอกับเหตุการณ์สิ่งต่างฯ ที่จะมาพิสูจน์ถึงความมั่นคงว่ามีมากพอไม๊ เพราะสิ่งที่เราปรารถนานั้น.. เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก อยู่เหนือสรรเสริญ เหนือนินทา ไม่มีความเสื่อม  และมีความเป็นอมตะ ตลอดชั่วนิรันด์กาล.....

 

ความศิวิไลซ์ ภาพ 2 สิงหาคม 2559

 
ภาพวันที่ 2 สิงหาคม 2559
เพื่อความตั้งอยู่ได้.. ของชีวิต.

                ท่ามกลางความเขียวขจีของไม้หลากหลายชนิด มีทั้งไม้ยืนต้น และไม้ล้มลุก  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิดด้วยกัน ต่างก็ดำรงชีพ เที่ยวหาอาหารและปัจจัยจำเป็นอื่นฯ เพื่อความอยู่รอดของกาย โดยเฉพาะฤดูกาลปัจจุบัน เป็นฤดูของเห็ด ซึ่งก็มีชาวบ้านมาหาทั้งกลางวันและกลางคืน ความมืดยามค่ำคืนก็มิได้เป็นอุปสรรค ของชาวบ้านทั้งหลายเหล่านั้นเลย...

ภาพวันที่ 2 สิงหาคม 2559
ศาลาระลึก.. ถึงคุณพระรัตนตรัย.

                ทุกหัวค่ำเวลาหนึ่มทุ่ม และก่อนฟ้าสางเวลาตีสี่ครึ่ง ของทุกฯวัน เสียงทำวัตรสวดมนต์ หรือหากจะพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ ถ้อยคำที่กล่าวสรรเสริญถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระรัตนตรัย ดังขึ้นอยู่ในป่าด้วยพลังแห่งศรัทธา  เรียกได้ว่าเป็นอาหารทางจิตวิญญาณอีกมิติหนึ่งก็ได้  แต่.. เสียงที่นำมาเพื่อการปฏิบัติให้ถึงซึ่งความเป็นมงคลอันสูงสุดนั้น ได้ยินไปถึงชาวบ้านที่มาส่องหาเห็ดยามค่ำคืนทั้งหลายเหล่านั้น  จะเกิดเป็นอาหารเสริมสร้างให้มีพลังในการดำเนินชีวิต และเป็นอาหารทางจิตวิญญาณบ้างหรือเปล่าหนอ...