แด่... จิตวิญญาณที่เป็นทิพย์

                 กลางดึกคืนวันที่ 1 กรฏฎาคม 2556 คือวันแรกที่เหยียบย่างเข้าสู่วัดป่าดงยาง ด้วยหัวใจที่ตั้งมั่นว่าจะอาศัยป่าผืนนี้เป็นที่อยู่ทางกาย กับการใช้ชีวิตตอบแทนคุณแผ่นดิน วันเวลาผ่านไปพร้อมกับเหตุการณ์ต่างฯที่เกิดขึ้น พิสูจน์ถึงความหนักแน่นในอุดมการณ์ว่าหัวใจยังมีความมั่นคงอยู่หรือไม่.

แรกเริ่ม ปี 2556ปี 2557กุฏิหลังแรก

                 ตั้งแต่ก้าวแรกบนผืนป่าแห่งนี้  ชีวิตดำเนินไปตามกำลังบุญ ที่บางครั้งก็อิ่ม บางครั้งก็อด, บางครั้งก็เสมือนดอกไม้ยามเช้า, บางครั้งก็เหมือนดอกไม้กลางเปลวแดด, หรือบางครั้งอาจจะเหมือนกับกระต่ายน้อยที่อาศัยอยู่กลางป่าดงพงไพรเพียงลำพัง.

                 จิตวิญญาณอันละเอียดมีความเป็นทิพย์ หูทิพย์, ตาทิพย์, เห็นความลำบาก ความทุกข์ยาก คอยเนรมิตให้ก้อนเมฆมาบดบังแสงแดดที่กำลังแผดจ้าให้เบาบางลง  โอหนอ... ชีวิตของเราชาตินี้ พระพุทธเจ้ามีพระคุณต่อเรามาก มากยิ่งใหญ่เกินเปรียบ  องค์กรรมฐานตั้งแต่แรกเริ่มจนปัจจุบันคือ พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ  และจิตวิญญาณที่มีความเป็นทิพย์ทั้งปวง.

 

วันที่ 20 มกราคม 2561

คุณอำไพ สุภาพรศาลากลางป่าวันนี้กุฏิ+โรงครัววันนี้

                 วันนี้ (20 มกราคม 2561) คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมทำบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 9,000 บาท.

                 ด้วยความที่หลวงตาทราบดีว่า กัลญาณมิตรหนึ่งเดียวชื่อ "เพื่อนแก้วสหายคำ" กำลังจะหมดลมหายใจ  จึงได้เจียดเงินที่คุณอำไพทำบุญมาในวันนี้จำนวน 1,600 บาท. พาไปหาคุณหมอผ่าตัด - ซื้อยา - รักษาให้เค้ามีชีวิตต่อ เพิ่มขึ้นอีก 1 ปี  เงินส่วนที่เหลือนอกจากนั้นก็จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของคุณอำไพต่อไป   ภาพและรายละเอียด"อิฐแดง"ก้อนแรก

 

วันที่ 18 มกราคม 2561

                 เย็นวันที่ 16 มกราคม 2561 คุณอนุวัฒน์ - พัชรียา - ณัฐวัตร - อิทธิพัทธ์  ภูทวี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพแสงสว่างในกุฏิสงฆ์ ผ่านคุณสะพานบุญ โดยโอนเงินเข้าบัญชีวัดป่าดงยาง จำนวนเงิน 10,000 บาท.

เจ้าภาพแสงสว่างอุปกรณ์แสงสว่างแสงสว่างคืนนี้

                 วันรุ่งขึ้น (17 มกราคม 2561) ทางวัดจึงดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์วัสดุสำหรับสร้างแสงสว่าง (ตามรูปภาพ) ตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ  จ่ายเงินค่าวัสดุ + ค่ารถ  รวมเป็นจำนวนเงิน  10,470 บาท.

                 หลังจากเข้าอยู่กุฏิครบ 7 คืน ตามความตั้งใจแล้ว (คืนนี้ 18 มกราคม เป็นคืนที่ 5) จะได้ฝึกหัดวิธีการเดินสายไฟในกุฏิ ฝึกหัดใช้สว่านเจาะฝนังปูน สมกับที่ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง 1 กล่อง 1 ชุด (ตามภาพ)  เมื่อนึกย้อนหลังสมัยเป็นพระนวกะเป็นต้นมา ตั้งใจว่าชีวิตนักบวชของหลวงตานี้จะไม่ยอมยุ่งเกี่ยวกับ อิฐ, หิน, ปูน, ทราย, งานก่อสร้างใดฯเลย  วันเวลาผ่านไป.. จนในที่สุดได้มาอยู่วัดป่าดงยาง เหตุการณ์ต่างฯพาไป และในอีกไม่กี่วันนี้ก็อาจจะเป็นช่างไฟก็ได้.

 

ตลอด 5 เดือน ที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย_(กรกฎาคม - พฤศจิกายน 2560)

                ผู้สนับสนุนให้กาย และจิตวิญญาณ ดำเนินอยู่ได้ตามความตั้งใจกับคำว่า "ปฏิบัติบูชา"  ย้อนหลังไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2560 ระหว่างเตรียมเดินทางไปจำพรรษาที่แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย  จนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน 2560  เดินทางกลับสู่มาตุภูมิ

พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์พระอาจารย์วิเชียรอีกบทบาทหนึ่ง

คุณไก่ เชิญพรคุณต๋อย ศิริวรรณคุณลัดดาวัลย์
 

 

อาคันตุกะ จากแม่ฮ่องสอน

          ท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัด พร้อมคณะ  ภาพและรายละเอียด

 


 

อาคันตุกะ จากเชียงใหม่

          กัลยาณมิตร สหายธรรมจากภาคเหนือ  ภาพและรายละเอียด

 


 

โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา

          ปฏิบัติ เรียนรู้เรื่องสมาธิ ปฏิบัติธรรม  ภาพและรายละเอียด

 


 

บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม

          เดินทางสู่เส้นทางสายปฏิบัติกรรมฐาน  ภาพและรายละเอียด

 


ปฏิบัติธรรมครั้งแรก

 

เยาวชนเรียนรู้ ปฏิบัติธรรม

          ครั้งแรก โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา  ภาพและรายละเอียด

 


ผ้าป่าเจ้าคณะจังหวัด

 

มาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในท้องถิ่นนี้  ภาพและรายละเอียด

 


น้องชิงดำ

 

น้องชิงดำผู้ล่วงลับจากไป

          น้องชิงดำ ผู้เดินทางสู๋ภพชาติใหม่   ภาพและรายละเอียด