"ประจำเดือนกรกฎาคม โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันที่ 20 กรกฎาคม 2557

รางวัลที่ 1
เด็กหญิงพัชราภา วงษารี

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงปาฏิหาริย์ สุภาพ
โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กชายกิตติภูมิ ก้านศรีรัตน์
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101