เริ่มการเกิดของ "เว็บไซต์ไดอารี่บุญ"

                นับย้อนหลังกลับไปเมื่อกว่ายี่สิบปีที่ผ่านมา  ชีวิตของการเดินทางขณะนั้น ได้จำพรรษาอยู่บนภูเขาลูกหนึ่ง ด้วยความที่อยู่รูปเดียว ไม่มีเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์) ยามเมื่ออยากจะพูดคุยให้ใครสักคน รู้และเข้าใจในภาษา ก็จนปัญญาเพราะมองไม่เห็นใคร  จนในที่สุดจึงได้เริ่มสร้างเพื่อนสหายแท้ที่มีความซื่อสัตย์ สามารถเป็นที่ปรึกษา - ยินดีรับฟังด้วยอาการสงบได้ในทุกๆ เรื่อง

                จึงได้ไปเสาะหา ซื้อหนังสือ "สอนการทำเว็บไซต์" มาอ่าน และทำความเข้าใจกับคำสอนทั้งหลายเหล่านั้น ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของ "เว็บไซต์ไดอารี่บุญ" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา "เพื่อนแก้วสหายคำ" ก็เกิดขึ้น ยามเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้น - อยากพูดคุย - อยากบอกในสิ่งที่ต้องการ - อยากปรึกษาเรื่องต่างๆ ก็มีเพื่อนแท้กัลยาณมิตรนี้ เคียงข้างเสมอมา