วันที่ 10 มกราคม 2560 / จบโครงการ "สร้างห้องน้ำ" / พิธีถวาย

              โครงการ "สร้างห้องน้ำ" ช่างเริ่มทำงานวันที่ 22 ธันวาคม 2559 - จบลงวันที่ 10 มกราคม 2560 และทำพิธีถวายวันเดียวกัน (10 มกราคม 2560)  รวมค่าวัสดุจำนวน 44,246 บาท / ค่าแรงช่างจำนวน 17,000 บาท / รวมรายจ่ายโครการสร้างห้องน้ำ (เฉพาะภายใน) ทั้งสิ้นจำนวน 61,246 บาท / รวมเงินที่คณะศรัทธาญาติโยมบริจาคสำหรับโครงการนี้ทั้งสิ้นจำนวน 58,000 บาท.

ภายในห้องน้ำภายในห้องน้ำภายในห้องน้ำ
ประตูห้องน้ำห้องนอนสู่ความปกติ
ตัวแทนเจ้าภาพวันถวายภายในห้องน้ำช่างก่อสร้าง

สะพานบุญ (คุณกาญจนา ศรกุล)

                ผ่านความไม่ต้องเป็นหนี้..  วันที่ 4 มกราคม 2560 คุณกาญจนา ศรกุล (สะพานบุญ) ได้ติดต่อสอบถามเรื่องความพร้อมการสร้างห้องน้ำว่า "มีค่าช่างแล้วหรือ" ทางวัด (มีหลวงตารูปเดียว) จึงได้แย้มความจริงให้ฟังว่า "ตั้งใจกะว่าจะขอเป็นหนี้ค้างค่าช่างไว้ก่อน" หลังจากนั้นคำว่าสะพานบุญจึงได้ทำหน้าที่ จึงเป็นที่มาของข้อความต่อไปนี้...

                วันที่ 9 มกราคม 2560  คุณพุธิตา มนต์เทวัญ พร้อมครอบครัว จากกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญเป็นค่าช่างทำห้องน้ำ จำนวน 5,000 บาท.

                วันที่ 7 มกราคม 2560  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญ จากกรุงเทพมหานคร ร่วมทำบุญเป็นค่าช่างทำห้องน้ำ จำนวน 7,000 บาท.

คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย

คุณพุธิตา มนต์เทวัญ

คุณสะพานบุญ

วันที่ 8 มกราคม 2560 / บุญเป็นที่พึ่ง

              วันที่ 8 มกราคม 2560  คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข  และบุตรสาวคุณอรวรรณ คำทา จากจังหวัดระยอง ได้ร่วมทำบุญเป็นค่าไฟฟ้า จำนวน 5,000 บาท  ทางวัด (มีหลวงตารูปเดียว) พิจารณาแล้ว จึงได้นำไปซื้อปลั๊กไฟติดในกุฏิหลังใหม่ และเก็บไว้จ่ายค่าไฟวัดเดือนมกราคม 2560 นี้  ซึ่งเป็นการป้องกันอย่างรอบคอบไม่ให้การไฟฟ้ามาปลดและยกหม้อไฟไปอีก.....

คุณลัดดาวัลย์ จังหวัดระยอง

แสงสว่างที่เกิดขึ้น

คุณอรวรรณ  จังหวัดระยอง

วันที่ 26 ธันวาคม  2559

คุณสุภาพร (อำไพ)  จ.แม่ฮ่องสอน

              เวลา 22.15 น. วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ลมหนาวกระโชกแรงที่วัดป่าดงยาง ป่าไม้ในวัดช่วยป้องกันลมหนาวได้เป็นอย่างดี.. หยิบโทรศัพท์มาดูเวลา จึงทราบว่า คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จาก จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 10,000 บาท (หลังจากเมื่อวานนี้ได้สอบถามความคืบหน้าเรื่องสร้างห้องน้ำ)  ทางวัด (มีหลวงตารูปเดียว) ได้พิจารณาและปรึกษากันแล้ว ตกลงว่า พรุ่งนี้จะนำเงินที่คุณสุภาพรได้ทำบุญมา นำไปซื้อประตูห้องน้ำและเครื่องทำน้ำอุ่น (2อย่างราคาอยู่ประมาณแปดพันกว่า) ก๊อกและอุปกรณ์อื่นฯอีก  เป็นอุปกรณ์ปิดท้ายสำหรับการสร้างภายในห้องน้ำ.....

วันที่ 17 ธันวาคม 2559

                วันที่ 17 ธันวาคม 2559 ขณะปฏิบัติธรรม ทำหน้าที่ ที่ จ.นครราชสีมา คุณศิริวรรณ (ต๋อย) อินทรประสิทธิ์ จากจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินสร้างกุฏิจำนวน 5,000 บาท  ทางวัด (มีหลวงตารูปเดียว) ได้พิจารณาและปรึกษากันแล้ว ลงมติและเห็นสมควรนำไปเป็นค่าช่างที่อยู่ระหว่างก่อสร้างทำห้องน้ำ คาดว่าก่อนถึงวันขึ้นปีใหม่นี้ ก็อาจจะเห็นความเป็นรูปเป็นร่างของ "ห้องความสุข"(ห้องน้ำ) ที่ทุกฯคนเห็นคุณค่า และความสำคัญ.....

วันที่  2  พฤศจิกายน  2559

คุณชยุต รวยเรืองรุ่ง - นางสาวกมลณัชธ์ น้อมปิยะรุ่งสกุล และครอบครัว

              วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559  คุณชยุต รวยเรืองรุ่ง - นางสาวกมลณัชธ์ น้อมปิยะรุ่งสกุล และครอบครัว จากกรุงเทพมหานคร  ร่วมทำบุญสมทบสร้างห้องน้ำ จำนวน  10,000  บาท.

วันที่  26 - 27  ตุลาคม  2559  /  สะพานบุญ

คุณกาญจนา ศรกุล - คุณบุปผา บุญสวัสดิ์ "สะพานบุญ"คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย / บุตรชาย

              วันที่ 27 ตุลาคม 2559  คุณพัชรียา กิจการณ์เจริญชัย พร้อมครอบครัว  จาก กรุงเทพมหานคร  ทำบุญสมทบสร้างห้องน้ำ จำนวน  10,000 บาท

              วันที่ 26 ตุลาคม 2559  คณะศรัทธาญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างห้องน้ำ รวมจำนวน  5,500 บาท  ประกอบด้วย... คุณณัฐรัตน์ มนต์เทวัญ - คุณพุธิตา มนต์เทวัญ - คุณสุภัค มนต์เทวัญ - คุณวรกานต์ มนต์เทวัญ - คุณพิมพ์พิชศา ปุตติสังคะ - คุณบุปผา บุญสวัสดิ์ - คุณกาญจนา ศรกุล,

โครงการสร้างห้องน้ำ "เริ่มลงมือทำวันที่ 22 ธันวาคม 2559".....

ประตู / หน้าต่างมีแล้ว.

ประตูเข้าห้องน้ำมีแล้ว.

ห้องน้ำ - รอช่าง.