วันที่ 9 กันยายน 2558  เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมอุทิศให้น้องชิงดำ วันนั้นมีพ่อค้ามาติดต่อขอซื้อต้นไม้ยูคาลิปตัส ที่เติบโตมากแล้วภายในบริเวณวัดป่าดงยางบนเนื้อที่ 300 ไร่ ซึ่งเขาได้เคยเดินสำรวจหลายรอบแล้ว ได้ไปติดต่อขอซื้อกับ "นายก อบต." จนในที่สุดจึงได้เดินทางมาหาหลวงตาที่วัดป่าดงยาง กับข้อเสนอเป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท  แล้ว.. คุณค่าของความรักที่มีต่อต้นไม้ กับค่าของเงิน ฝ่ายใดจะมีกำลังมากกว่ากัน

ไม้ยูคาลิปตัสรอบวัด 300 ไร่ทุ่งนาบริเวณรอบวัดไม้ยูคาลิปตัสรอบวัด 300 ไร่

              นับย้อนหลังไปเมื่อ 8 ปีที่ผ่านมา สมัยเมื่อครั้งหลวงปู่อุทัยยังมีชีวิตอยู่ ไม้ยูคาลิปตัส "บางส่วน" บริเวณรอบวัดได้ถูกขายไปราคาสามแสนบาท เมื่อเวลาผ่านไป 8 ปี ไม้ที่ถูกตัดได้เติบโตขึ้นสูงเท่าเดิมแต่มีปริมาณมากกว่าเดิม  อีกทั้งไม้ที่ยังไม่ถูกตัด (เพราะต้นเล็ก) ในขณะนั้น ได้เติบใหญ่มาด้วยกัน จึงทำไห้ป่าผืนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นซูเปอร์มาเก็ตของชาวบ้านในระแวกนี้ มีเห็ดหลากหลายชนิดที่เกิด นอกจากชาวบ้านมาหาเห็ดทั้งกลางวัน และกลางคืนตามฤดูแล้ว ก็มีทั้งหารวงผึ้ง (มิ้ม), แหย่ไข่มดแดง, แมงเหลี่ยม, ผักชนิดต่างฯ, และกิ่งไม้แห้งใช้สำหรับทำฟืน, เป็นวิถีชิวิตตามอัตภาพของชาวอีสาน....

วันเวลาที่ผ่านมา.. และผ่านไปบ้านแมว (14ก.ย.2558)ปรับปรุงใหม่ 17ก.ย.2558

              กุฏิที่พักก็พอบังแดดบังฝนได้ตามอัตภาพ ชีวิตก็ดำเนินไปเรื่อยฯ ตามกำลังบุญที่มี "จึงไม่มีความจำเป็นใดฯ ที่จะต้องขายไม้ยูคามาสร้างวัด" หากจะมีการเติบโต ให้ทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามธรรม เป็นไปตามกำลังบุญ  ทำให้คิดถึงพุทธสุภาษิตบทหนึ่งว่า.. "อัตตาหิอัตตโนนาโถ โกหินาโถปโรสิยา อัตตนาหิสุทันเตนะ นาถังลภติทุลลภัง" แปลว่า ตนแลเป็นที่พึ่งของตน คนอื่น ใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้ ก็บุคคลผู้ฝึกตนแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก เป็นวลีที่เป็นอมตะอย่างแท้จริง... ผู้ใดมีความสันโดษ (พอใจในสิ่งที่ตนมี ยินดีในสิ่งที่ตนได้) ผู้นั้นย่อมหาความสงบสุขได้ ไม่ยากเลย

             คอร์สปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เพื่อความสงบสุขอย่างมีปัญญา ตามวิถีชาวพุทธ ด้วยการใช้กายเป็นฐานที่ตั้งของการมีสติอย่างต่อเนื่อง พิจารณาอย่างแยบคายเพื่อให้รู้ ให้เห็น ตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ของโลก สู่ความสงบอย่างแท้จริงของชีวิต  ณ วัดป่าดงยาง ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  วันที่  ๑ - ๒ - ๓ - ๔  เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๘ (รวม ๓ วัน ๓ คืนเต็ม) 

บรรยากาศยามบ่าย ขณะฟังธรรม วิธีรักษาอารมณ์กรรมฐาน (ภาพ 3 พฤศจิกายน 2558)

ทำบุญ ถวายภัตตาหารเช้า

สู่การปฏิบัติต่อเนื่องตลอดวัน

ระฆัง,ฆ้อง,เครื่องส่งสัญญาณ

เจริญภาวนา ทำบุญอุทิศ"น้องชิงดำ" ได้สิ้นลมแล้วสุสานของ "น้องชิงดำ"

                 ชีวิต.. และจุดจบของ "น้องชิงดำ" เข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉิน ฯลฯ  จนถึงวาระสุดท้าย  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บอกทางบุญ ก่อนเดินทางกลับ

ช่วยกันแบก+หาม "ต้นบุญ"

                 เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะญาติธรรม เดินทางสู่วัดป่าดงยาง จังหวัดร้อยเอ็ด  ภาพและรายละเอียด

หน่อเนื้อและหัวใจแสงสว่างรวมพลังสร้างแสงสว่างอุปกรณ์สร้างแสงสว่าง

                 วันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นวันแรกของ "แสงสว่าง" ที่เกิดขึ้น  ณ วัดป่าดงยาง  ภาพและรายละเอียด