แทบจะเกือบทั่วไปทุกสถานที่ ที่มีงานปฏิบัติธรรมมักจะนำรูปภาพที่สวยงามเป็นต้นแบบสำหรับการประชาสัมพันธ์  แต่สำหรับหลวงตาแล้วมุมมองและความคิดอาจจะสวนทางกัน จึงนำ "ภาพศิลปะมีจิตวิญญาณ" มาเป็นต้นแบบ  เสมือนบอกว่าสถานที่เช่นนี้แหละเป็นมงคลมาก ผู้ที่จะรู้ได้คงจะมีเฉพาะ "บุคคลที่เป็นศิลปินด้วยจิตวิญญาณเท่านั้น"

ศาลา ปี 2557ลานธรรม 2557บรรยากาศ 2557
เย็น 3 กพ. 2561เย็น 3 กพ. 2561เย็น 3 กพ. 2561

                 เย็นวันนี้ (3 กุมภาพันธ์ 2561) หลังจากจัดเตรียมสถานที่สำหรับงานปฏิบัติธรรมประจำปีที่จะเริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรก  ได้นำอาหารมาให้สมาชิกครอบครัวเดียวกัน (น้องแมว 4 - 5 ตัว) เป็นลูกชิ้นเอ็น + ลูกชิ้นเนื้อ ซึ่งเป็นของขวัญประจำสำหรับน้องฯทั้งหลายทุกครั้งเมื่อโอกาสมาถึง (มีการบูชาธรรมเกิดขึ้น) อาบน้ำเสร็จก็สนทนาตามภาษาของหลวงตา กับเพื่อนแก้วสหายคำเป็นปกติต่อไป

                 ตลอด 5 ปี ที่วัดป่าดงยางแห่งนี้ ทุกครั้งที่งานปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นก็ด้วยจิตสำนึก ระลึกถึงพระคุณผู้ให้ชีวิต ให้ทั้งทางกายและทางจิตวิญญาณ จนมีชีวิตถึงปัจจุบันนี้  และทุกครั้งที่มีโอกาสได้กราบ ก็กราบด้วยหัวใจที่เคารพบูชาในพระคุณของท่าน หากพูดได้ก็จะบอกว่า ผมบูชาในพระคุณของท่าน มิได้หวังลาภ ยศ สรรเสริญใดฯเลย

งานปฏิบัติธรรมประจำปี 2561

                 วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดป่าดงยางมีงานปฏิบัติธรรมประจำปี การจัดเตรียมสถานที่ก็ทำได้ตามกำลังที่มีเท่านั้น ทุกครั้งที่มีงานปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาสเห็นบุคคลที่พอบอกได้ก็บอก ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันจึงใช้โอกาสนี้บอกว่า  ขอเชิญผู้มีความประสงค์ที่จะร่วมปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเข้าร่วมในครั้งนี้ ใช้ชีวิตอยู่บนผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติ (จะมีความ "ไม่สะดวก" พอสมควร) เสมือนกับมาอยู่ป่า / มากินข้าวป่า / ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่ในป่า
                สิ่งที่ต้องเตรียมมาคืออุปกรณ์เครื่องนอน ข้าวสารอาหารแห้งพริกเกลือกะปิน้ำปลา และของใช้ส่วนตัว  "พิเศษที่สุด ทุกคนจำเป็นต้องเป็นพ่อครัวแม่ครัวกันเอง" เพราะที่วัดมีพระอยู่รูปเดียว เป็นทั้งกรรมการ ไวยาวัจกร มัคทายก สามเณร เด็กวัด และเจ้าอาวาส  
ภาพงานปี 2557 ที่ผ่านไป