รีวิวงานปฏิบัติ (ด้วยภาพ) "ไม่มีงานเลี้ยงใด ที่ไม่มีวันเลิกลา" เมื่อเสร็จงานแล้ว เดินทางกลับมาถึงวัด วันที่ 30 เมษายน 2557   ถึงแม้จะเหนื่อยทางกายอยู่บ้าง เพียงพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่นานนักความเหน็ดเหนื่อยทางกายก็หายไป และกลับกลายเป็นอาหารทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นมาแทนที่

ภาพมีชีวิตของธรรมชาติ.

                  ภาพระหว่างทาง ดวงอาทิตย์อัสดง เริ่มเปลี่ยนจากกลางวัน สู่กลางคืน ธรรมชาติที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามกฏของธรรมชาติ กับชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้า สู่ความสงบที่แท้จริงของชีวิตที่ได้เลือกแล้ว บนเส้นทางสายบุญ ภาพระหว่างทาง ขณะเดินทางเข้าสู่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนถึงวัดป่าดงยาง

นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ.

นั่งสมาธิ กำหนดลมหายใจ

กำลังให้ศีลแปดข้อ

ขณะพิจารณาภัตตาหาร.

ขณะพิจารณาภัตตาหาร

พระอ.ยาว นำเดินจงกลมหมู่ยามเย็น.

พระอ.ยาว นำเดินจงกลมหมู่ยามเย็น

คณะแม่ศีลเดินจงกลมยามเย็น.

คณะแม่ศีลเดินจงกลมยามเย็น

เตรียมทำบุญตักบาตรทุกเช้า.

เตรียมทำบุญตักบาตรทุกเช้า

โยคะยามเช้า หลังทำวัตรเช้าเสร็จ.

โยคะยามเช้า หลังทำวัตรเช้าเสร็จ

พระภิกษุขณะรับบิณฑบาตร.

พระภิกษุขณะรับบิณฑบาตร

เดินจงกลมยามเย็น.

เดินจงกลมยามเย็น

 
 

 

รวมภาพงานปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2557 ณ สำนักปฏิบัติธรรมตะคลองแล้ง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

อีกอิริยาบทหนึ่ง ของพระวิทยากร.

อีกอิริยาบทหนึ่ง ของพระวิทยากร

พระอ.ธราดล นำเดินจงกลม.

พระอ.ธราดล นำเดินจงกลม

สามเณรขณะเดินจงกลมยามเย็น.

สามเณรขณะเดินจงกลมยามเย็น

กำหนดความรู้สึก ทุกย่างก้าว.

กำหนดความรู้สึก ทุกย่างก้าว

เนื้อนาบุญในพุทธศาสนา.

เนื้อนาบุญในพุทธศาสนา

ตั้งจิตอธิฐาน ก่อนใส่บาตร.

ตั้งจิตอธิฐาน ก่อนใส่บาตร

อธิฐานบารมียามเช้า ของทุกวันในงาน.

อธิฐานบารมียามเช้า ของทุกวันในงาน

ผู้ประกอบด้วยพลังศรัทธา.

ผู้ประกอบด้วยพลังศรัทธา

พลังศรัทธานำสู่การปฏิบัติ.

พลังศรัทธานำสู่การปฏิบัติ

หนูน้อยตัวเล็ก แต่มากด้วยศรัทธา.

หนูน้อยตัวเล็ก แต่มากด้วยศรัทธา

ความเป็นระเบียบ ขณะรับอาหาร.

ความเป็นระเบียบ ขณะรับอาหาร

กำหนดที่ลมหายใจเข้า-ออก.

กำหนดที่ลมหายใจเข้า-ออก

พิจารณาอาหาร ก่อนรับประทาน.

พิจารณาอาหาร ก่อนรับประทาน

สามเณณน้อยสะสมบุญบารมี.

สามเณรน้อยสะสมบุญบารมี

กำหนดอารมณ์ปัจจุบันเบาฯ.

กำหนดอารมณ์ปัจจุบันเบาฯ

สู่ทางสวรรค์ ทางหลุดพ้นจากทุกข์.

สู่ทางสวรรค์ ทางหลุดพ้นจากทุกข์

พลังแรงบุญ สู่การให้ทาน.

พลังแรงบุญ สู่การให้ทาน

ความสุขที่แท้จริง คือสุดปรารถนา.

ความสุขที่แท้จริง คือสุดปรารถนา

งานปฏิบัติธรรมไม่เคยขาด.

งานปฏิบัติธรรมไม่เคยขาด

ทาน, ศีล, ภาวนา, ที่สมบูรณ์.

ทาน, ศีล, ภาวนา, ที่สมบูรณ์

เส้นทางสู่มรรคผล ตามกำลังบุญ.

เส้นทางสู่มรรคผล ตามกำลังบุญ