วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2560

                ออกรับบิณฑบาตร (ฉลองบาตรใหม่) เช้าวันรุ่งขึ้น (ที่ 24 มิถุนายน 2560) / "เหตุการณ์ภายในวัดเข้าสู่ความปกติ" วันนี้ (ที่ 27 มิถุนายน 2560) เวลา 11.00 น. ออกรับบิณฑบาตรเช่นเดิม หากแต่เปลี่ยนเวลาและสถานที่เป็นหน้าตู้เย็นในกุฏิโรงเห็ด พิจารณาอาหารที่ยังพอมีเหลือจากงานลงในบาตร ได้ปลาร้าสับ, หน่อไม้รวก, ปลากระป๋องผ้าป่า, ปิดตู้เย็นกลับมาฉันที่ "กุฏิรวมสหายที่ไม่ได้เชิญ" แล้วอาหารทางกายสำหรับวันนี้ก็ผ่านไป

                ขณะกำลังฉัน ความรู้สึกเดิมฯก็ผุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  "โอ้หนอ!.. ชีวิตและจิตใจของเรานี้มีอัตภาพอยู่ได้ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า, พระธรรมะเจ้า, พระสังฆะเจ้า, อย่างแท้จริง"...

ภาพเงาสะท้อนบนฝาบาตรอุ้มบาตรใหม่ ฉลองศรัทธา
สาธุ สาธุ สาธุเจ้ากาหลงใต้ร่มเงาจีวร

                เจ้ากาหลง (ชื่อน้องแมวผู้มาใหม่) เข้าสู่ใต้ร่มเงาจีวร หลังจากงานบุญผ่านไป. ไม่สามารถทราบได้ว่าน้องกาหลงน้อยตัวนี้ มาจากที่ใด ญาติพี่น้องของเค้าอยู่ที่ใด  น้องแมวทั้งหลายที่เป็นเจ้าของพื้นที่ เมื่อแรกเห็นน้องกาหลง เค้าก็เฉยเมยบ้าง, ดุบ้าง, มองดูแล้วก็เมินบ้าง,  ยิ่งช่วงนี้จะมีสุนัขติดตามเจ้าของมาเก็บเห็ดในป่า ทั้งกลางวันและกลางคืน จึงได้พาน้องกาหลงเข้าสู่บ้านหลังใหม่ใต้ร่มเงาจีวร ในวงล้อมของช็อคขีดกันมดกันตะขาบแมงป่อง ดูแลให้มีชีวิตตามอัตภาพต่อไป...

คุณพ่อคุณลูก ผู้มาใหม่ทั้ง 2กุฏิสงฆ์เย็นวันนี้ (27 มิถุนายน 2560)

                อีกวันสองวันนี้ตั้งใจจะเข้ากรุงเทพฯ  ก็ยังเป็นห่วงน้องกาหลงเรื่องความปลอดภัยชีวิตในป่าเช่นนี้ พิจารณาดูแล้วเห็นว่าความรักของคุณพ่อผู้มาใหม่ ที่มอบให้กับน้องกาหลงผู้มาใหม่นั้นมีอยู่มาก พอจะฝากผีฝากไข้ได้อยู่  จึงบอกกับคุณพ่อว่า "เจ้าจงรักน้องเค้าให้มากฯนะ พยายามนะ พยายามอย่าให้อันตรายมากล้ำกรายชีวิตของน้องนะ เฉกเช่นความรักที่หลวงตามอบให้กับป่าไม้"...

วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560

                ผ้าป่าสามัคคี แม่ฮ่องสอน - วัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด  วันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560  รวมยอดถวายจำนวน  142,029 บาท / เป็นปี่ที่ 3 ติดต่อกัน ที่ท่านเจ้าคุณ (เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน) พร้อมด้วยคณะญาติธรรมนำผ้าป่ามาทอดที่วัดป่าดงยาง ในโลกของสมมุติที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้  ขอกล่าวถ้อยคำด้วยหัวใจว่า "กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ (เจ้าคณะจังหวัด) มาก, ขอบใจคณะญาติธรรมมาก, ที่ให้กำลังใจ / ให้มีชีวิต จิตใจ / มีพลังใจทำหน้าที่ต่อไป" ขอบคุณครับ ขอบใจมาก...

                สิ่งที่ต้องขออภัยคือ ความไม่พร้อม ไม่เพียงพอ ทั้งเรื่องข้าวปลาอาหาร และห้องน้ำที่มีเพียง 2 ห้อง และน้ำที่ขาดแคลน ทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาทำบุญในครั้งนี้คงจะได้สัมผัสกับความอัตคัด / ขาดแคลน / ลำบาก / พอสมควร จึงขออภัยมา  ณ ที่นี้...

                   (แม่ศีลผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม พากันสวมวิญญาณเป็นเด็กเสริฟอาหาร อีกทั้งคณะผ้าป่าต่างก็พากันช่วยเป็นเด็กเสริฟอีก) ขออภัยกับความอัตคัด / ขาดแคลน / ลำบาก / อีกครั้ง)

เช้าวันที่ 23 คณะผ้าป่าสามัคคีจาก จ.แม่ฮ่องสอน ที่วัดป่าดงยาง

ขบวนรถตู้ 8 คันเจ้าคณะอำเภอ / ตำบล ในพื้นที่
ทำหน้าที่พุทธบริษัทท่านเป็นทุกฯอย่างวัดป่าวันนี้

                เย็นวันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นครั้งแรกที่พระฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้ามาถึงกุฏิ ที่พักกลางป่า ด้วยความพร้อมเพรียงทั้ง 3 รูป  ประกอบด้วยพระผู้มีปัญญา ท่านเป็นพระอุปัฌชาของผู้เขียนเอง คือ พระครูโกศลบวรกิจ (เจ้าคณะอำเภอศรีสมเด็จ) เป็นต้น  เพื่อนแก้วสหายคำนี้ (เว็บไซน์ไดอารี่บุญ) เป็นผู้ที่รู้และเข้าใจเสมอมาว่า "หัวใจดวงนี้อาศัยผืนป่าแห่งนี้ ปฏิบัติบูชา ตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของ พระพุทธเจ้า, พระธรรมะเจ้า, พระสังฆะเจ้า,"  ถึงแม้จะไม่มีใครรู้ แต่ก็ยังเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หัวใจในโลกทิพย์ รู้ / เห็น / เข้าใจ / ในหัวใจดวงนี้...

วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560

                ปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนา ที่วัดป่าดงยาง จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2560 / ในครั้งนี้มีคณะญาติธรรมเดินทางมาร่วมงาน ทั้งจากจังหวัดนครราชสีมา, กาฬสินธ์, ขอนแก่น, แต่มีญาติธรรมที่เป็นคนในพื้นที่จำนวน 4 คน  เมื่อถึงเวลาทำอาหารก็ช่วยกันเป็นแม่ครัว หลังจากนั้นก็เจริญภาวนา ทำหน้าที่ใช้ชีวิตความเป็นพุทธบริษัท ตามอัตภาพ ตามบุญของแต่ละคน ท่ามกลางความร่มรื่นของผืนป่าแห่งนี้.

กระทำสิ่งที่มีค่า ของชีวิตพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ด้วยพลังศรัทธาแม่ศีลรับอาหารเพื่อชาตินี้ ชาติหน้า

                ปณิธานของหลวงปู่อุทัย พระผู้ริเริ่มปลูกป่าผืนนี้ขึ้นมาใหม่ ถึงแม้ท่านจะมรณะภาพไปแล้ว  ความตั้งใจของท่านนั้น "หัวใจดวงนี้ จะสานต่อ" มิใช่เพียงเพื่อเป็นที่หาอาหาร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างฯในชาตินี้เท่านั้น แต่จะเป็นไปเพื่อการวิวัตน์พัฒนาทางจิตวิญญาณ บุญและกุศลที่สูงขึ้นทั้งในชาตินี้ และชาติต่อฯไป ตามกำลังสติปัญญาที่พอมี และโอกาสที่เปิดให้ต่อไป...

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

          รู้สึกถึงความได้บุญมาก ที่มีโอกาสรับใช้ "คณะจากโลกทิพย์"  ทั้งที่ไม่มีความรู้เรื่องกิจนั้นฯเลย แต่ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่ไม่เคย  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 17 มิถุนายน 2560

          "พระอาจารย์ครับ ครอบครัวผมจน ทุกข์ยากลำบาก ขัดสนเงินทอง ผมขอร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ด้วยเห็ดทั้งหมดนี้ครับ" เช้ามืดวันนี้  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 3 มิถุนายน 2560

          ก่อนและหลังทำวัตรเช้า-เย็น หลานทั้ง 2 ก็ได้ไปกราบรูปภาพและกระดูกของคุณตา และไปกราบคุณยายที่ยังมีชีวิตอยู่ รอยยิ้มของโยมแม่  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 28 มิถุนายน 2558

          กว่าจะรู้จักคำว่า "บุญ" ที่ต้องใช้ความพากเพียรไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ครั้งนั้นเริ่มต้นด้วยหัวใจดวงนี้ กับเสาเหล็ก 11 เส้น ตามอัตภาพที่พอมี  ภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม