หัวใจดวงนี้.. ที่ประเทศลาว

                การได้รับนิมนต์ให้ไปบรรยายธรรมที่เวียงจันทน์ ประเทศลาว เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมาย..  ในที่สุดการเดินทางก็ได้เริ่มขึ้น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  เมื่อคณะเดินทางถึงตลาดเช้า (คิวรถเวียงจันทน์) แล้ว ต่อรถสู่ปลายทาง คือวัดถ้ำน้ำย้อย ด้วยรถ VIP คณะญาติธรรมผู้โดยสารเต็มคันรถ สัมภาระเต็มหลังคา ด้วยความเป็นพระ โชเฟอร์จึงได้จัดที่นั่ง "ระดับสุดยอด VIP คู่กับคนขับ" (วงกลมสีแดงตามในภาพ) ถึงแม้การเดินทางจะทุลักทุเล มีฝุ่นตลบเกือบตลอดทาง แต่ในที่สุดการเดินทางก็ถึงจุดหมายด้วยความปลอดภัย...

บุญนี้ที่เมืองลาวที่นั่ง VIP ในวงกลมถึงหน้าวัดแล้ว

                ชาวลาววันนี้ยังมีอัธยาศัยไมตรีที่งดงาม ควรคบอย่างยิ่ง..  ถึงแม้ประเทศจะพัฒนาล้าหลังไทยอยู่ประมาณ 30 ปี  ซึ่งผู้คนส่วนมากในสมัยปัจจุบันจะ "พากันวิ่งเข้าหาแสงสี สังคมเมืองศิวิไลซ์" จนลืมความงดงามของบ้านนอก, อัธยาศัยของคนจนฯสมัยก่อน,  และก็อาจจะเป็นเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง พากันลืมอดีต ลืมสังคมที่มีแต่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แล้ววิ่งตามสังคมสมัยใหม่อย่างไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักพอ อย่างไม่จบไม่สิ้นกันต่อไป...

รถ VIP ที่เวียงจันทน์ที่นั่ง VIP คู่คนขับชาวลาวถวายข้าวทิพย์

                ทุกชีวิตที่เกิดมา รวมทั้งมนุษย์ทุกฯคน..  ล้วนแต่ผลบาป ผลบุญ เป็นสิ่งกำหนดทั้งสิ้น คนเราที่เกิดมาจึงมีรูปร่างหน้าตา, ผิวพรรณ, ฐานะ, อยู่ในสังคมที่แตกต่างกัน,  คำสอนในศาสนาพุทธ สอนให้มนุษย์เรารู้จักพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญารู้รอบ และรอบรู้เห็นตามความเป็นจริง  ซึ่งในสังคมไทยมีกุศโลบายต่างฯมากมาย เพื่อให้ลงมือปฏิบัติบำเพ็ญบุญกุศล เริ่มตั้งแต่การให้ทาน, รักษาศีล, ภาวนา, หมั่นฝึกจิตใจตนเองให้บริสุทธิ์,  "ความศรัทธาที่มั่นคงของแต่ละคนมีมากน้อยแตกต่างกัน"  เราทั้งหลายจึงเห็นมนุษย์ที่หลากหลายฐานะ, หลากหลายชนชั้น, หลากหลายความทุกข์สุข, ดาษดื่นทั่วไปในยุคปัจจุบัน...

                เดินทางออกจากประเทศลาว เช้าวันที่ 10 เมษายน 2560  ธรรมะที่บรรยายไปแล้วนั้น คงเหลือเป็นหน้าที่ของผู้รับฟังนำไปพินิจพิจารณา นำไปปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้น ออกจากความทุกข์ ทั้งในชาตินี้ และชาติหน้าต่อไป.. กลับถึงวัดป่าดงยาง 16.15 น พบกับรุกขเทวดา และบุญที่ปกปักรักษา ให้วัดป่ามีความเป็นปกติ เหมือนทุกฯครั้งที่ผ่านมา...