วันที่ 26 ธันวาคม 2560

                อนุสาวรีย์คนเป็น_ที่มิใช่จะวัดกันที่ภายนอกเสมอไป... หากแต่จะสามารถรับรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณอันละเอียดอ่อน และสามารถเป็นที่พึ่งได้ทั้งทางกาย ทางจิตใจ จากภพชาติปัจจุบัน สู่ภพชาติต่อไป  สู่ความเป็นนิจนิรันด์ในที่สุด.

ภาพ 1 มกราคม 2559คุณดวงธร คู่มาลา

                ความเป็นธรรมชาติ_ที่บางท่านบางคนเคยมาอยู่ จากความสงบที่ปรารถนา กลับกลายเป็นความสงัด, วิเวก, วังเวงในที่สุด... เมื่อวานนี้ (25 ธันวาคม 2560) "นิรนาม" อาจจะมีคำนำหน้าที่ไม่ใช่ คุณ, นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง, ก็เป็นได้  ได้โอนเงินเข้าบัญชีหลวงตา จำนวน 10,000 บาท. จนปัจจุบันยังคงเป็นอมตะ รักษาคำ "คำว่านิรนาม" อยู่เช่นเดิม ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี 2558 "นิรนาม"เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
               จึงใช้ไดอารี่บุญนี้เป็นสื่อกลางบอกให้จิตวิญญาณอันละเอียดทราบว่า "จะนำเงินส่วนนี้ไปซื้อหลอดไฟ, สายไฟ, อุปกรณ์เดินไฟภายในห้องกุฏิที่กำลังสร้างอยู่, จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนธันวาคม, และซื้ออาหารน้องแมวที่มีอยู่ 5 ชีวิตด้วยกัน"

                คุณดวงธร คู่มาลา เมื่อเย็นวานนี้ (25 ธันวาคม 2560) คุณดวงธร คู่มาลา ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "เหล็กดัด ครอบหน้าต่าง 1 บาน" เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท. ผ่านคุณสะพานบุญ

 
 

เจริญภาวนาข้ามปี 2560 - 2561

ทางเข้าวัด 26 ธันวาคม 2560ลานธรรม 1 มกราคม 2556

                ปี 2556 เป็นปีแรก_ที่สวดมนต์ข้ามปีสู่ 2557 ที่วัดป่าดงยาง กับลานธรรมที่มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติแบบอีสานสมัยเก่า  มุมมองที่เห็นแตกต่างกับคนทั่วไปในละแวก ในปีนั้นหลวงตาสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกับเหล่าจิ้งหรีดและเหล่าแมลงทั้งหลายนับจำนวนอาจจะเป็นพันฯหมื่นฯชีวิต

                ในปีนี้จัดเป็นการภาวนา พิจารณาธรรมด้วยสติข้ามปี รวม 3 วัน 3 คืน "เริ่มระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561 จบลงในวันที่ 3 มกราคม 2561" จึงขอเชิญ เจริญพร ผู้รักการภาวนาบนพื้นที่ป่าที่เป็นสัปปายะ (ดังเห็นในรูป) มาปฏิบัติตามวันเวลาที่กำหนด
               คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติในครั้งนี้ หลั่งไหลมาจากต่างอำเภอ ต่างจังหวัด รวมแล้วไม่น้อยกว่า 4 - 5 คน การเดินทางเข้าวัด  ให้เดินตามป้ายวัดมีลูกศรชี้นำทางตามรูปภาพ.

 
 

4 สังเวชนียสถาน_อินเดีย

 
 

                อีกครั้งหนึ่งที่เขาดงคสิริ_ประเทศอินเดีย (25 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2560) การแสดงอีกบทบาทหนึ่งที่โอกาสเปิดให้ กับการจำพรรษาที่วัดไทยสิริราชคฤห์ ประเทศอินเดียตลอด 5 เดือน  "ในภาพ"_ขณะพาคณะเดินขึ้นสู่เขาดงคสิริ สถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่นานถึง 6 ปี ก่อนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในที่สุด  พระองค์ทรงลำบากมากตั้งแต่ครั้งสมัยเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์เป็นต้นมา เป็นแบบอย่างการสู้ชีวิต ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค มีปณิธานอันเด็ดเดี่ยวและมั่นคง  ทุกครั้งที่ระลึกถึงพระองค์ หัวใจดวงนี้ก็มีพลังกับการเดินไปข้างหน้า และเดินไปข้างหน้าอีกต่อไป...

 
 

นิรนาม

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณ "นิรนาม" อาจจะมีคำนำหน้าที่ไม่ใช่ คุณ, นาย, นาง, นางสาว, เด็กชาย, เด็กหญิง, ก็ได้..ได้โอนเงินเข้าบัญชี = จำนวน 10,000 บาท.  "นิรนาม"เรื่องและรายละเอียดที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

 


 

วันที่ 25 ธันวาคม 2560

          คุณดวงธร คู่มาลา_ร่วมทำบุญซื้อเหล็กดัดครอบหน้าต่าง (ภายนอก) ผ่านคุณสะพานบุญ จำนวน 1 บาน = เป็นจำนวนเงิน 2,500 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม

 


 

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

          คุณมะปราง (บุตร), คุณอมร ปลั่งแสงมาศ (บิดา) พร้อมครอบครัว_ร่วมทำบุญสมทบสร้างกุฏิสงฆ์ = เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท.  รายละเอียดเพิ่มเติม