ทางเดิน ทางกาย ทางใจ... ปีใหม่ 2559 เริ่มต้นมาถึงวันนี้ได้ครึ่งเดือนแล้ว.. องค์ประกอบของศาสนาพุทธในยุคปัจจุบัน ท่านกล่าวไว้ว่า มี ๑.ศาสนพิธี ๒.ศาสนวัตถุ ๓.ศาสนสถาน ๔.ศาสนบุคคล ๕.ศาสนธรรม ซึ่งมีองค์ประกอบเพิ่มขึ้นแตกต่างจากยุคแรกฯมาก (เมื่อสองพันกว่าปีที่ผ่านมา) หากจะกล่าวโดยการเปรียบเทียบ พอจะกล่าวได้ว่า "เสมือนต้นไม้ใหญ่" ที่มีทั้ง ราก, เปลือก, แก่น, กิ่งก้าน, ใบ, ดอก, ผล, ซึ่งทำหน้าที่ของตนเองที่แตกต่างกันไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งความครบถ้วนสมบูรณ์ของความเป็นต้นไม้ ศาสนาพุทธในยุคปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกัน...
              ย้อนหลังไปเมื่อ ปลายปี 2558 ได้รับโทรศัพท์อยู่สายหนึ่ง เมื่อได้สนทนาจึงทราบว่าเป็นพระคุณเจ้าได้เข้าไปอ่านในเว็บไวต์ "ไดอารี่บุญ" ช่วงท้ายของการสนทนาท่านได้พูดว่า "ผมจะหาโอกาสไปกราบพระอาจารย์ให้ได้" วันเวลาผ่านไปเข้าสู่ปีใหม่ 2559 วันที่ 7 มกราคม มีรถกระบะเข้ามาในวัด มีพระภิกษุ 2 รูป และญาติโยมนุ่งห่มชุดขาว 10 คน  สนทนาภาษาธรรมอยู่กว่า 2 ชั่วโมง  พรุ่งนี้ (16 มกราคม 2559) เป็นวันพระ เป็นโอกาสดีจะได้ไปเยือนเพื่อนสหธรรมิกที่ วัดป่าศรัทธารวม (อยู่ในป่าช้า) บ้านโนนสะพัง  ต.โนนภิบาล  อ.แกดำ จ.มหาสารคาม  และปักกลดพักค้างคืนในป่าช้า และเชื่อว่าสถานที่ที่สงบสงัดเช่นนั้น จะไม่มีรูป, เสียง, ที่เป็นสัญลักษณ์ของผีดิบไปรบกวน.....