วันที่ 26 ตุลาคม 2559 / จบโครงการ "กั้นกันฝน - ลมหนาว"

              โครงการ "กั้นกันฝน - ลมหนาว" เริ่มขึ้นวันที่ 19 กันยายน 2559 สิ้นสุดลงวันนี้ (26 ตุลาคม 2559) เจ้าภาพสนับสนุนโครงการ คุณสุภาพร (อำไพ) - คุณมะปราง - คุณลัดดาวัลย์  ค่าแรงช่างตลอดโครงการนี้จำนวน  12,000 บาท

จบโครงการจบโครงการจบโครงการ
คุณสุภาพรคุณมะปรางคุณลัดดาวัลย์

วันที่ 24 ตุลาคม 2559

ใต้ร่มเงาพุทธศาสนาช่างขณะทำงานวันนี้ย้ายชั่วคราว เช้าวันนี้

              เย็นวันนี้ (24 ตุลาคม 2559) หลังจากช่างเลิกงานกลับบ้านไปแล้ว กุฏิหลังนี้ก็เข้าสู่ความเป็นปกติ ขอบใจเจ้าภาพอิฐแดง คุณสุภาพร-อำไพ, คุณภมรมาศ-มะปราง, และทุกฯเจ้าภาพ   โดยเฉพาะ "เพื่อนแก้วสหายคำ" (เว็บไซต์ไดอารี่บุญ)

วันที่ 23 ตุลาคม 2559

ใต้ร่มเงาพุทธศาสนาช่างขณะทำงานวันนี้วันที่ 21 ตุลา 2559

              เย็นวันนี้ (23 ตุลาคม 2559) หลังจากช่างเลิกงานกลับบ้านไปแล้ว กุฏิก็ได้ใช้ทำประโยชน์เหมือนกับทุกฯวันที่ผ่านมา อย่างน้อยก็ยังพออุ่นใจขึ้นมาบ้างว่า "จะปลอดภัยจากงูเห่ามากกว่านอนอยู่กุฏิโรงเห็ด" เช้าแล้วค่อยย้ายออก เปิดทางให้ช่างก็ได้

วันที่ 2 ตุลาคม  2559

              วันนี้เวลา 12.09 น. รถ 6 ล้อ บรรทุกอิฐแดงมาส่งที่วัด  ทางวัดจะได้นำไปก่อ - กั้น - สำหรับกันสาด - เป็นห้อง - ในโอกาสต่อฯ ไป

              และเวลา 17.10 น. วันนี้ (2ตุลาคม 2559) คุณลัดดาวัลย์ ใจสุข  จ.ระยอง  ได้ร่วมทำบุญจำนวน 5,000 บาท  ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) จะได้นำไปจ่ายค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ เดือนกันยายน ที่ยังค้างอยู่จำนวนสองพันกว่าบาท  เหลือจากนั้นแล้วจะได้นำไปเป็นค่าแรงของช่างก่ออิฐ ต่อไป

คุณลัดดาวัลย์  ใจสุข  จ.ระยอง.ภาพ 2 ตุลาคม 2559ภาพ 2 ตุลาคม 2559
คุณลัดดาวัลย์  จ.ระยองภาพ 2 ตุลาคม 2559ภาพ 2 ตุลาคม 2559

วันที่ 30 กันยายน  2559

              เช้าวันนี้ (30 กันยายน 2559) ช่างพาไปซื้อปูน, ทราย, และอิฐแดงที่โรงงานผลิต เพื่อนำมาทำเป็นกันสาดตามเจตนารมณ์ของเจ้าภาพ  "คุณสุภาพร"  และ  "คุณมะปราง+อมร"  จ่ายค่าอุปกรณ์ทั้งสิ้นจำนวน 10,300 บาท  ถึงช่วงเย็นปูนและทรายมาส่ง  ส่วนอิฐแดงจะมาส่งในอีก 2 วันข้างหน้า  คือวันที่ 2 ตุลาคม

ฉันเพล ข้าวเหนียวส้มตำ ร้านข้างทาง.ภาพวันที่ 30 กันยายน  2559ภาพวันที่ 30 กันยายน  2559
ฉันเพล ข้าวเหนียวส้มตำโรงงานทำอิฐแดงเตรียมกั้น ทำกันสาด

วันที่ 19 กันยายน 2559

คุณสุภาพร (อำไพ)  จ.แม่ฮ่องสอน

              วันที่ 19 กันยายน 2559 คุณสุภาพร สุรินทร์ (อำไพ) จ.แม่ฮ่องสอน  ได้ร่วมทำบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร จำนวน 10,000 บาท  ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) ได้ปรึกษากันแล้วเห็นควรนำไปซื้อ "อิฐแดง" มาก่อเป็นกำแพงกันฝนสาด และได้ปรึกษากับช่าง จึงเป็นอันตกลงว่า ช่างจะพาไปซื้ออิฐแดง ในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ ตามวัตถุประสงค์ของหัวใจเจ้าภาพที่เป็นบุญ สู่ความเป็นกุศลที่ยิ่งฯ ขึ้นอีกต่อไป

วันที่ 15 กันยายน  2559

ภาพ 15 กันยายน 2559ภาพ 14 กันยายน 2559ภาพ 13 กันยายน 2559

วันที่ 10 กันยายน 2559

เตรียมกั้นเป็นห้อง ห้อง
คุณมะปราง - คุณอมรภาพ 10 กันยายน 2559คุณมะปราง - คุณอมร

              วันนี้ (10 กันยายน 2559) คุณมะปราง - คุณอมร ปลั่งแสงมาศ และคณะ ได้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท  ทางวัด (ทั้งหมดมีหลวงตารูปเดียว) จะได้นำไปซื้ออิฐสำหรับกั้นเป็นห้อง ต่อไป

              รายชื่อผู้ร่วมทำบุญในวันนี้ (10 กันยายน 2559) คุณอมร ปลั่งแสงมาศ - คุณภมรมาศ (มะปราง) ปลั่งแสงมาศ - คุณวราภรณ์ ปลั่งแสงมาศ - คุณวรรณพร ปลั่งแสงมาศ - คุณภูวรินทร์ ปลั่งแสงมาศ - คุณอติพล ปลั่งแสงมาศ - คุณสุนทรี ภูวสันติ - คุณนภาพร ศิริภักดี - คุณ my Raksanalee