บรรยากาศลานธรรมธรรมชาติ และบริเวณสร้างกุฏิ เช้าวันนี้ (ที่ 29 ตุลาคม 2557) ณ วัดป่าดงยาง

ลานธรรมธรรมชาติ เช้าวันนี้ (29 ต.ค. 57)

จากเด็กเลี้ยงวัวมาเป็นผู้เริ่มขุดหลุมเพื่อสร้างกุฏิ
บรรยากาศธรรมชาติบริเวณหน้ากุฏิ เช้าวันนี้ (ที่ 14 กันยายน 2557)  ณ วัดป่าดงยาง

ธรรมชาติที่คล้ายกับวัดป่า สมัยปู่, ย่า, ตา, ยาย, 

 แม้อยู่กลางป่าโอกาสบำเพ็ญบุญก็เปิดอยู่