คำว่า "บุญ" นี้  พิจารณาจึงจะรู้ได้.. พิจารณาจึงจะสามารถเข้าใจได้...

              เหตุผลที่นำ ภาพ / ชื่อ / เรื่อง / ลงบนเว็บไซต์ไดอารี่บุญ...  เพื่อความสอดคล้อง ไปทิศทางเดียวกับชื่อเว็บไซต์ ตามเจตนารมณ์ตั้งแต่แรก / เพราะเห็นค่าพลังศรัทธาของญาติโยม ของสมณะศรัทธา เมื่อมีโอกาสควรทำสิ่งนี้ให้อยู่คู่โลกคู่แผ่นดิน / สิ่งใดที่เห็นว่าเป็นบุญ ควรอยู่บนเส้นทางสายบุญต่อไป / ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง / และอาจจะไม่ใช่ทำให้ผู้บริจาค / หากแต่ทำความดีให้ดียิ่งฯขึ้น / ให้อยู่คู่โลก คู่แผ่นดินต่อไป / หากมีโอกาส หลวงตาก็จะเป็นเพียงผู้ได้ใช้ ได้รับอานิสงส์ผลบุญ ใต้ร่มเงาพุทธศาสนา เพียงเท่านั้นเอง.....

******************