วันที่ 20 - 25 เมษายน 2559 เดินทางมา "วัดถ้ำแสงเทียน" อีกครั้ง  หลังจากครั้งสุดท้ายที่ได้มา คือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว.. วันเวลาที่ผ่านไป และการต้อนรับของกัลยาณมิตร  ทำให้คิดถึงถ้อยคำในคำภีร์พุทธศาสนาที่บันทึกไว้... พระอานนท์ได้กล่าวว่า กัลยาณมิตรเป็นครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์  เมื่อพระพุทธเจ้าได้ยินจึงกล่าวตอบว่า "อานนท์เธออย่ากล่าวเช่นนั้น กัลยาณมิตร แท้จริงแล้ว เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์" .....
                โอ้หนอ... จะมีคนสักกี่มากน้อย ที่เข้าใจถึงคุณสมบัติของคำว่า "กัลยาณมิตร" ที่มีจุดหมายปลายทางคือ ออกจากสังสารทุกข์  อย่างแท้จริง.....