ยอดสุทธิผ้าป่าสร้างแสงสว่างจำนาน 6,5330 บาท  หลังพิธีถวายผ้าป่าสร้างแสงสว่างเมื่อวันที่ 1 เมษายนผ่านไป การดำเนินการซื้ออุปกรณ์ต่างฯก็เริ่มขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพทุกฯท่าน ทั้งผู้ที่ได้โอนเงินผ่านมาทางธนาคารโดยไม่ได้มาร่วมพิธีถวายในวันงาน และผู้ที่ได้มาร่วมอนุโมทนาในวันงาน
              เมื่อแสงสว่างแห่งธรรม บุญและกุศล เกิดขึ้นในหัวใจของเจ้าภาพทั้งหลายแล้ว ทำให้แสงสว่างที่มองเห็นโดยตานอกกำลังจะเกิดขึ้นที่วัดป่าดงยาง การดำเนินชีวิตเพื่อตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ก็ดำเนินต่อไป  ตามโอกาสที่เปิดให้ และตามกำลังสติปัญญาที่พอมีอยู่

พิธีถวายผ้าป่าแสงสว่าง วันที่ 1 เมษายน 2558พิธีถวายผ้าป่าแสงสว่าง วันที่ 1 เมษายน 2558

เครื่องปั่นไฟ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเยาวชนผู้เข้าร่วมถวายผ้าป่า และปฏิบัติธรรม

อุปกรณ์สร้างแสงสว่าง (ภาพวันที่ 2 เมษายน 2558)เสาไฟฟ้าที่จัดซื้อ (ภาพวันที่ 2 เมษายน 2558)

ภาพวันที่ 2 เมษายน 2558ขณะกำลงแบกลงจากรถ

 รายชื่อเจ้าภาพร่วมบริจาคผ่านธนาคารในงานบุญ "สร้างแสงสว่าง"

      เจ้าภาพนิรนามร่วมบริจาค 20,000 บาท  จนขณะนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด คาดว่าคือ "ผู้ไม่มีวันตาย"

      ครอบครัวบุญขันธ์ คุณปิยบุตร, คุณปริญญา, ดญ.ปัณฑิตา, ร่วมบริจาค 10,000 บาท
  

      คุณอำไพ (ซ้ายมือ)  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมบริจาคสร้างแสงสว่างจำนวน 5,000 บาท

      คุณศิริเพ็ญ  จากกรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคจำนวนเงิน 2,000 บาท
  

      คุณชุลินดา (แม่ณี)  ม่วงมี และญาติพี่น้อง จังหวัดสิงห์บุรี บริจาค 7,500 บาท

      คุณวรรณ์ภา จังหวัดอุดรธานี ร่วมบริจาคสมทบสร้างแสงสว่างจำนวน 1,200 บาท
  

      คุณขวัญ และญาติธรรม วัดแม่อายหลวง จังหวัดเชียงใหม่ บริจาค 2,700 บาท

      คุณคนึงนิจ จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมบริจาคสร้างแสงสว่างจำนวนเงิน 3,000 บาท
  

      คุณมะปราง พร้อมคณะ กรุงเทพมหานคร ร่วมบริจาคสร้างแสงสว่างจำนวนเงิน 5,000 บาท

      คุณกัลยา จังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคสร้างแสงสว่างจำนวนเงิน 2,400 บาท
 
 
บริจาคเพิ่มเติม
คุณรัฐธสิทธิ์ (พลังจิต) และคณะ ร่วมสมทบ บริจาคสร้างแสงสว่าง จำนวนเงิน 5,500 บาท