วันที่ 22 มีนาคม 2560
             "เลี้ยงชีพ" ประโยคนี้มีความหมายที่กว้างมาก.. เลี้ยงชีพก็คือเลี้ยงชีวิต ที่ประกอบด้วยกาย, จิตใจ, กับเป้าหมาย, จุดหมายปลายทางของชีวิต ที่แต่ละคนมีแตกต่างกัน  "เลี้ยงด้วยธรรมะ" ธรรมะก็มีอยู่หลายระดับเช่นเดียวกัน  มีทั้งระดับที่ยังต้องดิ้นรนขวนขวายหา ต้องใช้กุศโลบายวิธีต่างๆ เพื่อวิ่งไป และวิ่งไป ตามความทะยานอยาก  หรือจะเป็นระดับที่สวนทางกับความทะยานอยาก ไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องขวนขวายหา.. อาจจะต้องอดมื้อกินมื้อ หรือ 2 - 3 - 4 วัน จึงจะได้กินสักมื้อ มีปัจจัย 4 ที่เศร้าหมอง นั่นอาจเป็นเพราะบุญบารมีที่แต่ละคนสั่งสมมามีมากมีน้อยแตกต่างกัน หากแต่ปณิธานการบำเพ็ญบารมีในชาติปัจจุบันนี้ ใครจะมีความหนักแน่นอันมั่นคงเท่านั้นเอง  จงเลือกเอาเถิดชีวิตเป็นของท่าน แล้วท่านจะเลือกเดินทางใด กับชีวิตของการเกิดมาในชาตินี้ บนวัฏสงสารที่ต้องเกิดแล้วตาย เกิดแล้วตายไม่มีที่สิ้นจบ อันแสนยาวไกลเช่นนี้...

             "อาจจะแปลกไม่เหมือนใคร" กับการมีชีวิตอยู่ได้กลางป่าเช่นนี้...  โดยไม่ต้องดิ้นรน ไม่ต้องขวนขวายหา เพื่อการมีอยู่มีกิน  ไม่มีความศิวิไลซ์ ไม่มีความประณีตวิจิตรพิสดาร ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ แบบที่ผู้คนแสวงหา (ลาภ เกียรติยศ สรรเสริญ)  แต่มีความเชื่อมั่น... เชื่อมั่นในปณิธานการบำเพ็ญบารมีในชาตินี้ แม้จะไม่มีใครรู้ ไม่มีใครเห็นก็ตาม