"ประจำเดือนพฤษภาคม โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม ที่ 25 พฤษภาคม 2557

รางวัลที่ 1
เด็กหญิงณัฐฌา  จันคำจร
โรงเรียนอดุลวิหารกิจ

ต.เมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีมงคล
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 3
เด็กหญิงมณีรัตน์  เนตร์หนอม
โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา
ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101
 
บรรยากาศยามเช้า ลงทะเบียน รายงานตัวเตรียมความพร้อมสำหรับ 7 ประจัญบานหัวใจแกร่ง
เยาวชนต่างระดับความสูง อายุ การศึกษา ในงานปฏิบัติธรรม ฝึกการสร้างสมาธิ เดินจงกลม สำหรับเยาวชนระดับ อนุบาล - ประถม

 เจริญสติ ยกมือ ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน

 เยาวชนระดับ อนุบาล - ประถมศึกษา

 เยาวชนตัวน้อยฯระดับ "ก่อนอนุบาล"

 เยาวชนตัวเต็งทั้ง 4 คน ภาพก่อนตัดสิน

 เยาวชนตัวน้อยทั้ง 3 คน  จองลำดับที่ 5

 อยู่ท้ายแถวนี้ก็ลำดับที่ 5 กำลังดึงรากไม้