กลับจากอินเดียถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ค่ำวันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะปฏิบัติธรรมส่งตัวแทนไปรับที่สนามบิน และเข้าสู่คอร์สปฏิบัติธรรม ที่หมู่บ้านบัวขาว มินบุรี กรุงเทพฯ เริ่มวันที่ 3 - 7 มีนาคม และมาปิดคอร์สที่วัดป่าดงยาง ร้อยเอ็ด วันที่ 11 มีนาคม 2559 รวม 9 วันพอดี

คอร์สปฏิบัติธรรมหมู่บ้านบัวขาว กรุงเทพฯ.เดินจงกลมยามเย็น
เดินจงกลมยามเช้า หลังทำวัตรสวดมนต์เดินจงกลมยามเย็น
ปิดคอร์สที่วัดป่าดงยางปิดคอร์สที่วัดป่าดงยางปิดคอร์สที่วัดป่าดงยาง