สวรรค์ - นรก - มนุษย์  โลกทั้ง 3 นี้...  จะมีคนสักกี่มากน้อย ที่จะเข้าใจ ที่จะรู้ ที่จะเห็นอย่างแท้จริง  เพราะคำเหล่านี้เป็นภาษาธรรม  ผู้ที่เข้าใจภาษาธรรมอย่างถูกต้อง จึงจะเข้าใจโลกทั้ง 3 ได้   ปุถุชนที่ยังมี"อวิชชา"ห่อหุ้มดวงจิตอยู่ ยังคงต้องบำเพ็ญคุณงามความดี บุญกุศลต่อไป เพื่อการเกิดขึ้นของแสงสว่างแห่งสติปัญญา  มองเห็นทางเดิน ของจิตวิญญาณ และทางกาย สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป.....

           ความสุข ความสนุกสนาน บนโลกมนุษย์ เป็นที่หลงใหล เคลิบเคลิ้ม ของมนุษย์ทั้งหลาย  -  ความสุข ความสนุกสนาน รื่นเริง ที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งกว่าบนโลกมนุษย์  บนโลกที่เรียกกันว่า "เมืองสวรรค์"  จึงเป็นที่ปรารถนา หมายปอง เพื่อส้องเสพ ของเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  แล้วก็พากันขวนขวาย พากเพียร พยายามต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามอำนาจของกิเลสต่อไป.....

           องค์ประกอบของศาสนาพุทธ ในยุคปัจจุบัน 2,600 ปี ผ่านไปแล้วนี้มี  ศาสนพิธี - ศาสนวัตถุ - ศาสนสถาน - ศาสนบุคคล - ไว้ขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญคือ "ศาสนธรรม"  ที่สุดของพุทธศาสนานั้น มีความบริสุทธิ์เหนือยิ่งกว่าโลกมนุษย์  เหนือยิ่งกว่าโลกสวรรค์นั้นมีอยู่  ความสุขที่ประกอบด้วยกามคุณทั้งปวงนั้น หอมหวล เร้าใจยิ่งนัก แม้จะประณีตก็ตาม แต่พิษยังคงมีอยู่  จนกว่าเขาจะทุกข์ระทม - เจ็บปวด - อย่างสาหัส จากโทษของกามคุณที่เขาเคยหลงใหล - และเข็ดหลาบจดจำใส่ใจอย่างแท้จริง.. เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย เพื่อออกจากทุกข์นั้น  ดำเนินชีวิตสู่ความบริสุทธิ์ อันเป็นที่สุดของศาสนาพุทธต่อไป.....