หลวงตา... กับธรรมชาติ.....

ภาพวันที่ 4 กรกฎาคม 2559

             ที่วัดป่าดงยาง...  ความงดงามของธรรมชาติ "วัว" เป็นสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่อยู่ในละแวกไม่ไกลจากวัดนัก อาหารเป็นปัจจัยหลักของสัตว์ทุกชนิด วัดป่าดงยางในปัจจุบันจึงเป็นเสมือน "ซูปเปอร์มาร์เก็ต" ชาวบ้านละแวกไกล้เคียงพากันมาช๊อปปิ้งเป็นประจำเมื่อถึงฤดู เป็นแหล่งของอาหาร และผลไม้หลายชนิดเช่น เห็ดชนิดต่างฯ, ไข่มดแดง, น้ำผึ้ง, ผักติ้ว, แย้, กะปอม, แมงกีนูน, แมงเหลี่ยม,  ผลไม้ประกอบด้วย หมากเล็บแมว, หมากผีพวน, หมากส้มลม, หมากโก่ย, เป็นต้น  และเป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของ"วัว" ด้วยเช่นกัน  เป็นความงดงามตามธรรมชาติบนผืนแผ่นดินของชาวอีสาน.....