"ปฏิบัติศาสนกิจ" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2561  ที่วัดพระธาตุดอยกองมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน.

                "แม้เพียงประโยคสั้นฯ กับวันเวลาอันน้อยนิด"  ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพลังอย่างยิ่ง, ขอบคุณและขอบใจทุกฯความห่วงใย, ทุกฯความปรารถนาดี, ยานพาหนะอันประณีต, และการเอาใจใส่ดูแลด้วยดีเสมอมา.

    
 

จิตสำนึก กับความเป็นจริง.

                "เพื่อแผ่นดิน" วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 "ที่ศูนย์ดำรงธรรม" บนศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด_พิจารณามาหลายวัน วันนั้นตัดสินใจสร้างบุญครั้งใหญ่ ก่อนเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสะกิดให้ฝ่ายปกครองที่มีอำนาจหน้าที่ตื่นจากความหลับไหล  ให้มีจิตสำนึกในหน้าที่ของตนเอง  จึงเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรม บนศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

                ในวันนั้นได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง มีทั้งทหาร, ตำรวจ, ผู้ใหญ่บ้าน, ทุกคนต่างก็มีความปรารถนารักความสะอาด, ถูกสุขอนามัย, และเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความเพียรพยายาม เพื่อให้วัดป่าดงยางบนเนื้อที่ 300 ไร่ ปราศจากสิ่งปฏิกูล มีขยะเป็นต้น.

   
ทหารวันนี้ 07/03/2561ตำรวจวันนั้น 23/02/2561ทหารวันนี้ 07/03/2561

                บ่ายวันนี้ (7 มีนาคม 2561) เจ้าหน้าที่ทหารจากส่วนกลาง เดินทางมาที่วัดป่าดงยาง เพื่อรายงานความคืบหน้าถึงการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้วัดป่าดงยางปลอดสิ่งปฏิกูล  "บุญนี้เป็นบุญใหญ่ ยากที่จะมีคนทำอย่างจริงจัง, และมั่นคงตลอดไป, เพราะสิ่งที่จะได้รับนั้นคือความอาฆาตพยาบาทจงเกลียดจงชัง" (เพราะหลวงตาเคยเจอมาแล้ว) ก็ขอบใจเหล่าทหารหาญ ทหารกล้า ที่ช่วยดูแลเรื่องนี้  แล้วหลวงตาก็จะทำหน้าที่ ที่ควร สืบต่ออายุพุทธศาสนาต่อไป.