สวรรค์ - นรก - มนุษย์  โลกทั้ง 3 นี้...  จะมีคนสักกี่มากน้อย ที่จะเข้าใจ ที่จะรู้ ที่จะเห็นอย่างแท้จริง  เพราะคำเหล่านี้เป็นภาษาธรรม  ผู้ที่เข้าใจภาษาธรรมอย่างถูกต้อง จึงจะเข้าใจโลกทั้ง 3 ได้   ปุถุชนที่ยังมี"อวิชชา"ห่อหุ้มดวงจิตอยู่ ยังคงต้องบำเพ็ญคุณงามความดี บุญกุศลต่อไป เพื่อการเกิดขึ้นของแสงสว่างแห่งสติปัญญา  มองเห็นทางเดิน ของจิตวิญญาณ และทางกาย สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นเป็นลำดับต่อไป.....

           ความสุข ความสนุกสนาน บนโลกมนุษย์ เป็นที่หลงใหล เคลิบเคลิ้ม ของมนุษย์ทั้งหลาย  -  ความสุข ความสนุกสนาน รื่นเริง ที่ประณีตยิ่งขึ้นไปอีก ยิ่งกว่าบนโลกมนุษย์  บนโลกที่เรียกกันว่า "เมืองสวรรค์"  จึงเป็นที่ปรารถนา หมายปอง เพื่อส้องเสพ ของเหล่าเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  แล้วก็พากันขวนขวาย พากเพียร พยายามต่อไป เพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามอำนาจของกิเลสต่อไป.....

           องค์ประกอบของศาสนาพุทธ ในยุคปัจจุบัน 2,600 ปี ผ่านไปแล้วนี้มี  ศาสนพิธี - ศาสนวัตถุ - ศาสนสถาน - ศาสนบุคคล - ไว้ขัดเกลาจิตใจเพื่อให้เข้าถึงองค์ประกอบที่สำคัญคือ "ศาสนธรรม"  ที่สุดของพุทธศาสนานั้น มีความบริสุทธิ์เหนือยิ่งกว่าโลกมนุษย์  เหนือยิ่งกว่าโลกสวรรค์นั้นมีอยู่  ความสุขที่ประกอบด้วยกามคุณทั้งปวงนั้น หอมหวล เร้าใจยิ่งนัก แม้จะประณีตก็ตาม แต่พิษยังคงมีอยู่  จนกว่าเขาจะทุกข์ระทม - เจ็บปวด - อย่างสาหัส จากโทษของกามคุณที่เขาเคยหลงใหล - และเข็ดหลาบจดจำใส่ใจอย่างแท้จริง.. เมื่อนั้นแหละเขาจึงจะต่อสู้ ดิ้นรน ขวนขวาย เพื่อออกจากทุกข์นั้น  ดำเนินชีวิตสู่ความบริสุทธิ์ อันเป็นที่สุดของศาสนาพุทธต่อไป.....

นิทานเรื่อง "เทวดากับหนอน"
 

 
ขนวัสดุลงจากรถวัสดุหลังคาบางส่วนขณะฝนตก และกันฝน

             กุฏิสงฆ์วันนี้ (4 กรกฎาคม 2559)..  เมื่อวานนี้ (3 กรกฎาคม 2559) หลังจากคุยกับช่างแล้ว ได้เดินทางไปสั่งซื้อวัสดุงวดแรก เพื่อดำเนินการสร้างหลังคากุฏิสงฆ์ ได้จ่ายค่าวัสดุ + ค่ารถ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 53,741 บาท.

 

             สมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์...  วันที่ 2 กรกฎาคม 2559  คุณเฉลิมศรี สุภาพ / คุณอุดม บุญครอบ / ญาติพี่น้อง และญาติธรรม ได้นำเงินมาสมทบสร้างหลังคากุฏิสงฆ์จำนวน 14,800 บาท.

ทำพิธีก่อนถวายฝนตกหนักช่วงเย็นกล่าวเปิดใจหลังพิธี

             ก่อนนี้ เมื่อปี 2557...  คุณอุดม คุณเฉลิมศรี 2 สามีภรรยา ได้พาเยาวชน ลูกฯ หลานฯ มาปฏิบัติธรรมร่วม "โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" ในปัจจุบันโครงการนี้ได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยายเพราะไม่มีทุนทรัพย์ - ไม่มีการสนับสนุน (เป็นปกติ) - แต่ยังคงมีสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งคือ ความเป็นธรรมชาติของป่า ของสัตว์ที่มาอาศัยอยู่ในผืนป่าแห่งนี้ (รวมทั้งหลวงตาด้วย) - ให้จิตพบกับความสงบ แล้วจึงจะเห็นการดิ้นรน, การขวนขวาย, ทะยานไปตามความอยาก อย่างไม่มีที่สิ้นจบ - เป็นหนทางและวิธีที่จะทำให้ชีวิตดำเนินสู่ความถูกต้อง และพบกับความสงบเย็น อย่างแท้จริง.....

คุณอุดม - คุณเฉลิมศรี 2 สามีภรรยา
ภาพ 26 ตุลาคม 2557  งานปฏิบัติธรรม "โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา"
 

             ทำบุญขึ้นบ้านใหม่...  วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นับเป็นครั้งที่ 3 ของปีพุทธศักราช 2559 ที่มีเจ้าภาพนิมนต์ให้ไปฉลองศรัทธา ในงานบุญที่มีชื่อเรียกว่า "ทำบุญขึ้นบ้านใหม่" ซึ่งเจ้าภาพ เจ้าของบ้าน (โยมน้องสาว) ทำพิธีแบบเรียบง่าย เมื่อสร้างบ้านพอที่จะใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้ จึงได้นิมนต์พระทำพิธีขึ้นก่อน เพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ความเป็นสิริมงคลที่แท้จริงนั้นคือ "การนำหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไปปฏิบัติให้ถูกต้อง - ประกอบด้วยสติปัญญา - มีศีลครบทั้ง 5 ข้อ"

บ้านเจ้าภาพภัตตาหารวันนี้เจ้าภาพทั้งหมด
เดินเข้าบ้านบ้านงาน บ้านเจ้าภาพทุ่งนาระหว่างทาง
 
ผ้าป่า "แม่ฮ่องสอน" 28 มิถุนายน 2559 คลิ๊ก