---
เมื่อกลับมาถึง.... วัดป่าดงยาง แดนที่ราบสูง เมืองสาเกตนคร (19 พฤศจิกายน 2556)
ลมหนาวกระโชกแรงอยู่ตลอดทั้งวัน บรรยากาศเช่นนี้เคยสัมผัสครั้งสุดท้ายเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา

          ข้าวก้นบาตร ความทรงจำเมื่อสมัยออกโรงเรียนชั้น ป. 6 กับบรรยากาศเช่นนี้ ช่วงฤดูเกี่ยวข้าวในปีนั้น ..........

 

เริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว (ภาพวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556)

          สัพเพสัตตา อัพยาปัชฌาโหนตุ  สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์, เกิด แก่ เจ็บ ตาย,  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น, ขอจงอยู่เป็นสุขๆ เถิด, อย่าได้มีความพยาบาท เบียดเบียน ซึ่งกันและกันเลย,

อัตตาหิ อัตตโนนาโถ (ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน)

     หลังจากเสร็จกิจงานบุญ ที่วัดดอยผาตั้ง(ภูชี้ฟ้า) จังหวัดเชียงรายแล้ว จึงเดินทางกลับสู่กุฏิน้อยกลางป่า สถานที่พักอาศัยอยู่จำพรรษาที่ผ่านมา .........

มองอย่างศิลปิน นี่แหละคือศิลปะ (ภาพวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2556)

บางวันก็อาจจะมีผู้มาใส่บาตรบ้าง (ภาพวันนี้ 23 พฤศจิกายน 2556)