"ประจำเดือนตุลาคม โครงการสร้างสมาธิสร้างปัญญา" รวมภาพกิจกรรมงานปฏิบัติธรรมเยาวชนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ฝึกการทำสมาธิ เจริญสติ และเดินจงกลม วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

               เช้าวันที่ 26 ตุลาคม 2557 ขณะกำลังทำความสะอาดลานธรรม(ธรรมชาติ) ที่เสื่อทุกผืนและฯลฯ เปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝน เพราะเมื่อคืนนี้ (25 ตุลาคม) ฝนตกทั้งคืน คิดอยู่ในใจว่า "ถึงเวลาที่เด็กฯมาปฏิบัติธรรมแล้ว ยังไม่สามารถจัดสถานที่ได้เรียบร้อย ก็คงต้องเป็นไปตามอัตภาพ" ไม่นานคุณอุดม บุญครอบ, และคุณเฉลิมศรี สุภาพ, สองสามีภรรยาได้นำบุตรชายหญิง 4 คนมาร่วมปฏิบัติธรรม และสามีภรรยาคู่นี้เป็นผู้ช่วยจัดสถานที่ทำความสะอาดเรียบร้อย เตรียมสถานที่ให้เด็กฯเยาวชนฝึกฝนนำกายและจิตใจตนเองสู่ความมีสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปในอนาคตภายหน้า

คุณอุดม บุญครอบ และคุณเฉลิมศรี สุภาพ

รางวัล 1
เด็กหญิงปนัดดา ชารีผาย

โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา

ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 2
เด็กหญิงกัลยา ศรีริวะรี

โรงเรียนโนนสีดาวิทยา

ต.หนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ จ.101

รางวัลที่ 3
เด็กหญิงปาฏิหารย์ สุภาพ

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.101

นั่งสมาธิ ดูลมหายใจ

ยกมือสร้างจังหวะ

ฟังคำสอนจากคุณครู

ครูกบนำเจริญสติ อิริยาบถยืน

รับประทานอาหารกลางวัน

ลานธรรม ธรรมชาติ