"ก่อนมาถึงวัดป่าดงยาง" ตลอดหลายปีที่ผ่านไป จากการออกเดินทางจาริกไปสู่สถานที่ที่ไม่เคยไป, ไม่เคยรู้จัก, ตามป่าเขาลำเนาไพร ทำให้ได้พบประสบกับเหตุการณ์ต่างฯ จึงได้นำมาเขียนเฉพาะบางเรื่อง, บางเหตุการณ์, และบางตอน ตามแบบฉบับ "ไดอารี่บุญ"  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 

              "หลวงตาบุญร่วม ธมฺมคตฺโต" รก.เจ้าอาวาส รูปแรกของวัดป่าดงยาง ได้มรณะภาพลงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 คงเหลือไว้แต่คุณงามความดีที่ท่านได้สร้าง และรักษาไว้คือต้นไม้นาฯชนิดจนเป็นป่า เป็นซูปเปอร์มาเก็ต  คือ.. วัดป่าดงยางในปัจจุบัน  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม 

ทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสามัคคี วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ. ศ. 2558 สร้างบุญกุศลต้อนรับปีใหม่  รวมภาพสร้างบุญกุศล

 

เมื่อตุ๊ลุงปั่นต๊ะ เดินทางจากแม่ฮ่องสอน สู่จุดหมายปลายทางคือ วัดป่าดงยาง "เข้าสู่การกระทำให้มีสติบนฐานทั้ง 4"  ดูภาพเพิ่มเติม

คณะพระอาคันตุกะมาเยี่ยม เดินทางจากเชียงใหม่ถึงวัดป่าดงยาง เช้าวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ถึงวัดป่าดงยาง เช้า 10 ต.ค. 57ร่วมถวายภัตตาหาร 10 ต.ค. 57 สวดมนต์ฟังธรรม เย็น 10 ต.ค. 57

 เจ้าภาพสร้าง และพิธีถวายพระประธาน  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 เจ้าภาพสร้างฐานพระ  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรม วันที่ 6 - 9 มีนาคม 2557  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมครั้งแรก เดือนตุลาคม 2556  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

 ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2557  ดูภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

  ผ้าป่า 1 เมษายน 2558

 ผ้าป่า 6 พฤศจิกายน 2557

 ผ้าป่า 8 มีนาคม 2557

 เนกขัมมะ16-19ตุลาคม2557

 เนกขัมมะ6-9มีนาคม2557

 เนกขัมมะ28-30ตุลาคม2556

   

 ทำบุญวันออกพรรษา 2557

 เนกขัมมะ1-4เมษายน2558

 แม่บุญรวย กิจชัยเจริญ

 ถ้ำสุมะโน จ.พัทลุง
19-23 เมษายน 2558

 ตะคลองแล้ง จ.โคราช
12-18 เมษายน 2558

 วัดแม่อายหลวง เชียงใหม่
27-31 มีนาคม 2558

   

 วัดพระธาตุดอยกองมู
28 กพ.-5 มีนาคม 2558

 คอร์สฉลองวันเกิด อุตรดิตถ์
20-25 กุมภาพันธ์ 2558

 วัดดอยผาตั้ง เชียงราย
25-31 มกราคม 2558

   

 วัดจองคำ แม่ฮ่องสอน
1-6 ธันวาคม 2557

 ตะคลองแล้ง จ.โคราช
23-30 เมษายน 2557

 จาริกปฏิบัติศาสนกิจ
กับวันเวลาที่ผ่านไป