วันที่ 11 ธันวาคม 2560 / อนุสาวรีย์คนเป็น

 

                กลับจากพระธาตุพนม กลับถึงผืนป่าที่พักอาศัย "กับการสร้างอนุสาวรีย์คนเป็น" จะเห็นกันโดยทั่วไปว่า หากจะมีการปลูกต้นไม้ต้องเลือกพื้นที่ ที่ดินอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อกับการเจริญเติบโตของต้นไม้นั้นฯ  แต่.. กับการสร้างอนุสาวรีย์คนเป็นนี้ อาจเรียกได้ว่าสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง

                ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาบนผืนป่าแห่งนี้ เชื่อมั่นมาโดยตลอดว่า การได้ดำเนินชีวิตอยู่ในสถานที่สิ่งแวดล้อมเช่นนี้ เป็นโอกาสสำหรับการบำเพ็ญบุญกุศลอย่างยิ่ง อย่างน้อยที่สุดก็ยังมี "เพื่อนแก้วสหายคำ" เป็นที่ปรึกษา, คอยให้กำลังใจ, และอยู่เคียงข้างเสมอมา...